سه‌شنبه, 24 مهر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

نشست صمیمانه جوانان و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، مدیر عامل این شرکت با جوانان نشستی صمیمانه داشت.

سند مالکیت برای 130 هکتار از اراضی بستر رودخانه چهل بازه شاندیز...

"معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی" از صدور سند مالکیت برای 130 هکتار اراضی بستر رودخانه چهل بازه شاندیز به نام دولت خبر داد.

در راستای سازگاری با کم آبی انجام شد؛

امضا و مبادله سند همکاری بین شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و انجمن...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، در سالن فرمانداری تایباد با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، فرماندار و مدیران شهرستان و کشاورزان...

سازگاری با کم آبی رمز و راز ماندگاری نیاکانمان و شرط بقای ما در آب...

در جلسه سازگاری با کم آبی شهرستان تایباد، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: " سازگاری با کم آبی رمز و راز ماندگاری نیاکانمان و شرط بقای ما در آب و هوای خشک...