پورتال جامع شركت آب منطقه اي خراسان رضوي
برگزاری مراسم گرامی داشت روز عفاف و حجاب در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

به مناسبت گرامی داشت روز عفاف و حجاب مراسمی در روز شنبه بیست و یکم تیر ماه سال جاری در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با حضور همکاران این شرکت برگزار گردید.    ادامه خبر

چگونگی وضعیت منابع آب استان خراسان رضوی در سال جاری

مدیردفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: متوسط بارندگی استان خراسان رضوی تا بیستم تیرماه برابر 144 میلیمتر می باشد که نسبت به سال قبل و متوسط دوره بلند مدت به ترتیب    ادامه خبر

خشکسالي در ۵ نقطه خراسان رضوي حادتر است

بنا به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، احمد قندهاری مناطقي را که با شديدترين خشکسالي مواجه است، اعلام کرد مدير دفتر مطالعات پايه منابع آب این شرکت به وضعيت خشکسالي در شهرستان هاي استان اشاره کرد و متذکر شد: مزينان سبزوار نسبت به سال ....    ادامه خبر
صفحه 1 از 1 1

اخبار روزانه   جستجو در آرشیو اخبار
شمارنده بازدید از صفحه
0010223