دوشنبه, 5 خرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
عید فطر
شعار سال 99
روز روابط عمومی
تقدیر از کادر درمانی در برابر کرونا
خدمات غیرحضوری پیشگیری از کرونا
تمدید پروانه ها
تالار گفتگوی مجازی
سوت زنی
اطلاعیه رودخانه ها
اطلاعیه چاه ها
سازگاری با کم آبی
احراز هویت بر خط

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
3-99 مرمت و بازسازی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/03/20 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/29

بازدید:40

99-1 خدمات ناجیگری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/02/21 122

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/02

بازدید:122

98-12 خط انتقال مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/24 314

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/06

بازدید:314

98-13 عملیات نگهداری و بهره برداری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/13 295

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/23

بازدید:295

98-13 عملیات نگهداری و بهره برداری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/13 281

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/23

بازدید:281

98-12 خط انتقال مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/04 291

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/14

بازدید:291

98-12 ایستگاه پمپاژ مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/04 286

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/14

بازدید:286

98-11 عملیات آبرسانی ارزیابی مدیریت قراردادها 1398/10/28 445

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/08

بازدید:445

98-7 ساماندهی رودخانه ها مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/21 439

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:439

98-7 تغذیه مصنوعی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/21 391

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:391

98-10 تغذیه مصنوعی شاندیز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/22 392

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:392

98-6 ساماندهی رودخانه ها مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/14 446

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/25

بازدید:446

98-9 ایستگاه هیدرومتری اولنگ اسدی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/15 423

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/25

بازدید:423

98-8 بازگشایی و ساماندهی رودخانه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/07 463

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:463

98-8 بازگشایی و ساماندهی رودخانه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/07 433

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:433

98-8 ساماندهی اضطراری رودخانه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/07 431

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:431

7-98 ارزیابی کیفی و مناقصه یک مرحله ای (روش فشرده) پیمانکاران مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/01 431

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/12

بازدید:431

7-98 فرخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه یک مرحله ای (روش فشرده) پیمانکاران مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/01 427

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/12

بازدید:427

98-6 عملیات بازگشایی و ساماندهی رودخانه ها در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/09/23 467

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/02

بازدید:467

5-98 تجدید آگهی فرخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه یک مرحله ای پیمانکاران مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/09/18 460

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/29

بازدید:460

« 1 2 3 4 ... 5 16 » صفحه: