چهارشنبه, 25 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 99
ساماب
It
ملاقات عمومی
تقدیر از کادر درمانی در برابر کرونا
خدمات غیرحضوری پیشگیری از کرونا
تالار گفتگوی مجازی
سوت زنی
اطلاعیه رودخانه ها
اطلاعیه چاه ها
سازگاری با کم آبی
احراز هویت بر خط

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
5-98 تجدید آگهی فرخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه یک مرحله ای پیمانکاران مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/09/18 622

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/29

بازدید:622

5-98 فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/08/27 675

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/12

بازدید:675

5-98 تکمیل ابنیه و احداث باقیمانده کانالهای پراکنده درجه یک و دو شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد دوستی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/08/27 695

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/12

بازدید:695

98-5 اجرای تصفیه خانه و خط انتقال آب شرب شهرستان فیروزه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/09/04 641

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/12

بازدید:641

98-4 اجرای تصفیه خانه و خط انتقال آب شرب شهرستان فیروزه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/07/15 753

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/02

بازدید:753

98-2 تعمیر و مرمت ایستگاه های هیدرومتری در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/28 856

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/13

بازدید:856

98-3 احداث خط انتقال آب از بند بادخور تا تصفیه خانه قوچان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/19 980

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/29

بازدید:980

98-1 ساماندهی رودخانه زنگلانلو شهرستان درگز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/13 894

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/29

بازدید:894

تعمیر و مرمت ایستگاههای هیدرومتری در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/02 908

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/16

بازدید:908

عملیات ساماندهی رودخانه زنگلانلو شهرستان درگز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/04/19 967

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/29

بازدید:967

97-6 بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود و کال سیاسک مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1290

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:1290

97-11 رپرگذاری رودخانه های فریزی، تنگلشور، گراخک، خرایه، رود معجن، شرکت نفت، شصت دره، مظفریه و ناصر خسرو مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1198

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:1198

97-11 تعمیر و مرمت ایستگاههای هیدرومتری در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1198

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:1198

احداث مخازن ده هزار مترمکعبی شهرستان نیشابور مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/11/10 1424

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/19

بازدید:1424

آبرسانی به شهرستان قوچان از سد مخزنی تبارک آباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1497

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:1497

احداث مخازن ده هزار مترمکعبی شهرستان نیشابور مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1402

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:1402

تعمیرات و نگهداری تاسیسات آبی در دست بهره برداری استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قرادادها 1541

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:1541

آزادسازی و ساماندهی رودخانه شاندیز (بازه زشک) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1725

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:1725

تعیین حریم و اجرای حد بستر و حریم رودخانه دهبار و مایان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1643

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:1643

بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود شهرستان مشهد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1676

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:1676

« 1 2 3 4 ... 5 16 » صفحه: