یکشنبه, 10 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 99
شعبانیه
تقدیر از کادر درمانی در برابر کرونا
خدمات غیرحضوری پیشگیری از کرونا
تمدید پروانه ها
ممنوعیت اتراق در حاشیه سدها
تالار گفتگوی مجازی
سوت زنی
اطلاعیه رودخانه ها
اطلاعیه چاه ها

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
98-5 اجرای تصفیه خانه و خط انتقال آب شرب شهرستان فیروزه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/09/04 344

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/12

بازدید:344

98-4 اجرای تصفیه خانه و خط انتقال آب شرب شهرستان فیروزه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/07/15 457

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/02

بازدید:457

98-2 تعمیر و مرمت ایستگاه های هیدرومتری در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/28 563

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/13

بازدید:563

98-3 احداث خط انتقال آب از بند بادخور تا تصفیه خانه قوچان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/19 651

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/29

بازدید:651

98-1 ساماندهی رودخانه زنگلانلو شهرستان درگز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/13 595

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/29

بازدید:595

تعمیر و مرمت ایستگاههای هیدرومتری در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/02 623

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/16

بازدید:623

عملیات ساماندهی رودخانه زنگلانلو شهرستان درگز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/04/19 674

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/29

بازدید:674

97-6 بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود و کال سیاسک مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 979

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:979

97-11 رپرگذاری رودخانه های فریزی، تنگلشور، گراخک، خرایه، رود معجن، شرکت نفت، شصت دره، مظفریه و ناصر خسرو مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 905

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:905

97-11 تعمیر و مرمت ایستگاههای هیدرومتری در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 902

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:902

احداث مخازن ده هزار مترمکعبی شهرستان نیشابور مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/11/10 1112

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/19

بازدید:1112

آبرسانی به شهرستان قوچان از سد مخزنی تبارک آباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1189

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:1189

احداث مخازن ده هزار مترمکعبی شهرستان نیشابور مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:1101

تعمیرات و نگهداری تاسیسات آبی در دست بهره برداری استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قرادادها 1234

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:1234

آزادسازی و ساماندهی رودخانه شاندیز (بازه زشک) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1411

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:1411

تعیین حریم و اجرای حد بستر و حریم رودخانه دهبار و مایان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1348

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:1348

بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود شهرستان مشهد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1366

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:1366

مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات وخدمات پشتیبانی 1397/04/06 1324

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/30

بازدید:1324

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث، بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی برای تایمن آب شرب شهر مشهد مدیریت قراردادها - شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 1554

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:1554

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث, بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی ارزیابی مدیریت قراردادها 1397/02/25 1659

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:1659

« 1 2 3 4 ... 5 16 » صفحه: