دوشنبه, 1 بهمن 1397

 

 

برگزاری نشست هم اندیشی مدیریت مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با مدیران و کارشناسان امور آب استان

نشست هم اندیشی مدیریت مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با مدیران و کارشناسان امور منابع آب استان با حضور مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، این نشست به بررسی چالش ­های موجود در زمینه پایش به هنگام کمی و کیفی منابع آب پرداخت.

"مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی"در این جلسه ضمن بیان اهمیت "ارائه داده درست و به موقع" و نقش آن در تصمیم گیری ها، بر ضرورت همکاری و همدلی بیشتر امورهای منابع آب با مدیریت مطالعات پایه منابع آب شرکت تاکید نمود.

"محمدحسین جعفری" مطالعات پایه منابع آب را زیربنا و اساس کلیه تصمیمات سازه­ ای و غیر سازه ­ای منابع آب دانست و پس از ذکر چالش های پایش منابع آب به بیان مواردی برای بهبود کار پرداخت و بر برگزاری منظم این جلسات اذعان کرد.

"احمد قندهاری"، مدیر مطالعات پایه منابع آب از زحمات و همکاری­ های مدیران و کارشناسان امور منابع آب در راستای پایش منابع آب تشکر کرد و ضمن بیان برخی از دستاوردهای مطالعات در سال های اخیر همکاری بیشتر بین حوزه ستادی و صف را عامل پیشرفت مطالعات دانست.

در این جلسه گزارش فعالیت ­های مختلف مدیریت مطالعات پایه منابع آب توسط رؤسای گروه­ های چهارگانه این حوزه ارائه شد؛ و هر یک از مدیران و کارشناسان امورهای منابع آب به بیان چالش­ ها و پیشنهاد­های خود در زمینه پایش منابع آب پرداختند.

همچنین به سه نفر از مدیران و شش نفر از کارشناسان امورهای منابع آب که بر اساس ارزیابی دوره ­ای بالاترین رتبه را کسب کرده بودند، توسط مدیرعامل این شرکت لوح تقدیر اهدا شد.

منبع خبر: روابط عمومی آب منطقه ای استان خراسان رضوی

دیدگاه کاربران