دوشنبه, 1 بهمن 1397

 

 

استقرار مدیریت مشارکتی جامع و پایدار منابع آب زیرزمینی در دشت نیشابور

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، پروژه استقرار مدیریت مشارکتی جامع و پایدار منابع آب زیرزمینی (ISPGWM) در دشت نیشابور آغاز شد.  

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در این خصوص گفت: به منظور توانمند سازی جوامع محلی و استفاده از دانش بومی بهره برداران منابع آب زیرزمینی در احیا و تعادل بخشی پروژه فوق از طرف شرکت مدیریت منابع آب ایران برای 4 دشت در 4 استان کشور شامل خراسان رضوی، فارس، کرمان و همدان تعریف و تصویب گردید.

"محمدعلی نعمت نژاد" افزود: این پروژه با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و سازمان تعاونی روستایی استان و مشارکت بهره برداران به مدت 3 سال از دی ماه سال 96 تا سال 99 در دشت نیشابور اجرا می شود و هدف آن مشارکت جامع و پایدار ذینفعان و بهره برداران منابع آب زیرزمینی در احیا و تعادل بخشی دشت های پایلوت می باشد.

وی با اشاره به بحران آب و نابودی دشت ها و در نتیجه آن به مخاطره افتادن معیشت و زندگی بهره برداران گفت: تغییر رفتار مبتنی بر آگاهی در استفاده از منابع آب برای همه افراد به ویژه مسئولان مرتبط و بهره برداران (چاه داران) ضرورت دارد.

"نعمت نژاد" گفت: نتایج اجرای این پروژه در سایر دشت های استان خراسان رضوی توسط مردم و با همکاری شرکت های بومی تعمیم داده خواهد شد؛ و امیدواریم با اجرای این پروژه تغییر شگرفی در نحوه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی حاصل شود.

 این پروژه توسط شرکت مشاور بومی و با استفاده از فنون فراتسهیل گری کارشناسان ژاپنی در مدت 3 سال در دشت نیشابور اجرایی می شود؛ و حداقل 150 کارشناس دولتی، تشکل های مردم نهاد و بیش از 3 هزار کشاورز ضمن آموختن دانش پایه آب و خاک نتایج آن را در مزرعه اجرا خواهند کرد. 

منبع خبر: روابط عمومی آب منطقه ای استان خراسان رضوی

دیدگاه کاربران