دوشنبه, 5 فروردین 1398

 

در سومین جلسه کارگروه سازگاری با خشکسالی مطرح شد؛

 

محدودیت کشت بهاره در سال 97

رییس کارگروه سازگاری با خشکسالی استان خراسان رضوی از محدودیت کشت بهاره در سال 97 و الزام بیمه برای کشاورزی خشکسالی خبر داد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، "مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی" ضمن اعلام این خبر گفت: در سومین جلسه کارگروه سازگاری با خشکسالی استان خراسان رضوی با توجه به کاهش شدید نزولات جوی و وضعیت بحرانی منابع آبی در خصوص آب شرب پیشنهاد شد تا حفاری جدید محدود شود و برای تأمین آب شرب، چاه های در اختیار دستگاه های دولتی با هماهنگی استانداری در مدار شرب قرار گیرند.

احمد قندهاری افزود: جهت تأمین بخشی از آب شرب شهری تصمیم بر این شد از طریق چاه های کشاورزی با پرداخت خسارت به بهره برداران بخشی از کمبود ها تعدیل شود.

وی همچنین با تاکید به نقش مهم مدیریت آب در بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی جهت عبور از بحران آب گفت: جیره بندی آب کشاورزی در دشت های دارای تنش شدید آبی، عدم شارژ مازاد برای کلیه چاه ها و نصب کنتور بر روی کلیه چاه های صنعتی، شرب و بهداشت و خدمات الزامی می باشد.

قندهاری ضمن اشاره به نقش کنتورهای هوشمند در مصرف بهینه آب افزود: مقرر شد تا بهره برداری کامل از کلیه کنتورهای هوشمند صورت گیرد.

 

منبع خبر: روابط عمومی آب منطقه ای استان خراسان رضوی

دیدگاه کاربران