یکشنبه, 4 فروردین 1398

 

 

آزادسازی و ساماندهی263 هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه های استان خراسان رضوی

263 هکتار از اراضی رودخانه های سطح استان خراسان رضوی در سال 96 آزادسازی و ساماندهی شده است.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی،"مدیر رودخانه ها و سواحل این شرکت " با اشاره به اینکه یکی از اولویت های مهم دفتر رودخانه ها و سواحل اجرای طرح آزادسازی و ساماندهی حریم و بستر رودخانه ها است گفت: رودخانه های رود معجن، حصار و بسک شهرستان تربت حیدریه، آبقد مشهد و ششتمد سبزوار مهم ترین رودخانه هایی هستند که در سال 96 بازگشایی و ساماندهی شده است.

"سید حمید میرقاسمی" گفت: میانگین آزادسازی و ساماندهی رودخانه ها در سال های قبل از 1394 حدود 40 هکتار در سال بوده است که این رقم طی سال های 94، 95 و 96 به ترتیب 730،917 و263 هکتار افزایش یافته است.

"میرقاسمی" افزود: در سال 94 و 95 عملکرد آزادسازی و رفع تصرف از رودخانه های کشور به ترتیب 1100 و 1400 هکتار بود که در همین سال ها حدود 84% و 52% از رفع تصرفات کشور مربوط به خراسان رضوی می باشد.

وی در ادامه دلیل اصلی افزایش تعداد رخدادهای سیل در سال های اخیر را تصرف بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها، ایجاد اعیانی و دخل و تصرف غیر مجاز توسط اشخاص در رودخانه ها برشمرد.

"مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای استان" افزود: طبق «اصل 45 قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، حد بستر و حریم رودخانه جزو انفال و ثروت عمومی محسوب می شود و هرگونه دخل و تصرف و ساخت و ساز در بستر و حریم زیست محیطی رودخانه ها ممنوع است و در صورت مشاهده بر اساس قوانین برخورد می شود».

منبع خبر: روابط عمومی آب منطقه ای استان خراسان رضوی

دیدگاه کاربران