سه‌شنبه, 6 خرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
عید فطر
شعار سال 99
روز روابط عمومی
تقدیر از کادر درمانی در برابر کرونا
خدمات غیرحضوری پیشگیری از کرونا
تمدید پروانه ها
تالار گفتگوی مجازی
سوت زنی
اطلاعیه رودخانه ها
اطلاعیه چاه ها
سازگاری با کم آبی
احراز هویت بر خط

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
3-99 مرمت و بازسازی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/03/20 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/29

بازدید:42

99-1 خدمات ناجیگری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/02/21 124

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/02

بازدید:124

98-12 خط انتقال مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/24 317

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/06

بازدید:317

98-13 عملیات نگهداری و بهره برداری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/13 297

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/23

بازدید:297

98-13 عملیات نگهداری و بهره برداری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/13 283

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/23

بازدید:283

98-12 خط انتقال مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/04 294

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/14

بازدید:294

98-12 ایستگاه پمپاژ مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/04 288

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/14

بازدید:288

98-11 عملیات آبرسانی ارزیابی مدیریت قراردادها 1398/10/28 448

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/08

بازدید:448

98-7 ساماندهی رودخانه ها مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/21 442

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:442

98-7 تغذیه مصنوعی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/21 393

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:393

98-10 تغذیه مصنوعی شاندیز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/22 394

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:394

98-6 ساماندهی رودخانه ها مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/14 448

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/25

بازدید:448

98-9 ایستگاه هیدرومتری اولنگ اسدی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/15 425

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/25

بازدید:425

98-8 بازگشایی و ساماندهی رودخانه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/07 465

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:465

98-8 بازگشایی و ساماندهی رودخانه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/07 435

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:435

98-8 ساماندهی اضطراری رودخانه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/07 433

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:433

7-98 ارزیابی کیفی و مناقصه یک مرحله ای (روش فشرده) پیمانکاران مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/01 433

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/12

بازدید:433

7-98 فرخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه یک مرحله ای (روش فشرده) پیمانکاران مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/01 429

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/12

بازدید:429

98-6 عملیات بازگشایی و ساماندهی رودخانه ها در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/09/23 469

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/02

بازدید:469

5-98 تجدید آگهی فرخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه یک مرحله ای پیمانکاران مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/09/18 463

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/29

بازدید:463

« 1 2 3 4 ... 5 16 » صفحه: