یکشنبه, 5 اسفند 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
احداث مخازن ده هزار مترمکعبی شهرستان نیشابور مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/11/10 143

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/19

بازدید:143

آبرسانی به شهرستان قوچان از سد مخزنی تبارک آباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 180

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:180

احداث مخازن ده هزار مترمکعبی شهرستان نیشابور مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 154

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:154

تعمیرات و نگهداری تاسیسات آبی در دست بهره برداری استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قرادادها 258

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:258

آزادسازی و ساماندهی رودخانه شاندیز (بازه زشک) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 431

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:431

تعیین حریم و اجرای حد بستر و حریم رودخانه دهبار و مایان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 395

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:395

بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود شهرستان مشهد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 382

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:382

مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات وخدمات پشتیبانی 1397/04/06 352

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/30

بازدید:352

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث، بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی برای تایمن آب شرب شهر مشهد مدیریت قراردادها - شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 575

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:575

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث, بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی ارزیابی مدیریت قراردادها 1397/02/25 680

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:680

شناسایی سرمایه گذار در قالب قرارداد بیع متقابل و پرداخت حق استفاده از پساب (مزایده) مدیریت قراردادها 1397/03/12 641

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:641

شناسایی سرمایه گذار در طرح تامین آب شرب مشهد از محل جایگزینی پساب به روش بیع متقابل مدیریت قراردادها 1397/02/16 614

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:614

عملیات ساماندهی رودخانه هریرود در محدوده روستای نوروز آباد - فاز 1 مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1074

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/12

بازدید:1074

احداث سد و تاسیسات وابسته شوریجه شهرستان مشهد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1203

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/05

بازدید:1203

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (A و B) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1042

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/05

بازدید:1042

96-3 فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی شرکتهای مهندسین مشاور ذیصلاح دارای گواهی صلاحیت ارجاع کار ارزیابی مدیریت قراردادها 1317

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/17

بازدید:1317

عملیات تکمیلی انتقال آب از بند انحرافی تا مخزن سد ابیورد (زنگلانلو) شهرستان درگز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1395/12/09 1351

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:1351

خط انتقال آب شرب شهر فیروزه از سد مخزنی بار شهرستان نیشابور مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1340

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:1340

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (A) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1246

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:1246

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (B) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1218

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:1218

« 1 2 3 4 ... 5 14 » صفحه: