چهارشنبه, 30 مرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال98
حذف پلاستیک
اطلاعیه رودخانه ها
اطلاعیه چاه ها
سازگاری با کم آبی
تبادل سند همیاران آب استان
انجمن حفاری
میز خدمت
احراز هویت بر خط

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
98-2 تعمیر و مرمت ایستگاه های هیدرومتری در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/28 62

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/13

بازدید:62

98-3 احداث خط انتقال آب از بند بادخور تا تصفیه خانه قوچان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/19 108

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/29

بازدید:108

98-1 ساماندهی رودخانه زنگلانلو شهرستان درگز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/13 96

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/29

بازدید:96

تعمیر و مرمت ایستگاههای هیدرومتری در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/02 130

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/16

بازدید:130

عملیات ساماندهی رودخانه زنگلانلو شهرستان درگز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/04/19 193

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/29

بازدید:193

97-6 بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود و کال سیاسک مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 467

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:467

97-11 رپرگذاری رودخانه های فریزی، تنگلشور، گراخک، خرایه، رود معجن، شرکت نفت، شصت دره، مظفریه و ناصر خسرو مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 403

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:403

97-11 تعمیر و مرمت ایستگاههای هیدرومتری در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 391

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:391

احداث مخازن ده هزار مترمکعبی شهرستان نیشابور مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/11/10 603

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/19

بازدید:603

آبرسانی به شهرستان قوچان از سد مخزنی تبارک آباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 663

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:663

احداث مخازن ده هزار مترمکعبی شهرستان نیشابور مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 603

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:603

تعمیرات و نگهداری تاسیسات آبی در دست بهره برداری استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قرادادها 708

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:708

آزادسازی و ساماندهی رودخانه شاندیز (بازه زشک) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 889

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:889

تعیین حریم و اجرای حد بستر و حریم رودخانه دهبار و مایان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 840

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:840

بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود شهرستان مشهد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 831

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:831

مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات وخدمات پشتیبانی 1397/04/06 810

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/30

بازدید:810

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث، بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی برای تایمن آب شرب شهر مشهد مدیریت قراردادها - شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 1035

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:1035

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث, بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی ارزیابی مدیریت قراردادها 1397/02/25 1127

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:1127

شناسایی سرمایه گذار در قالب قرارداد بیع متقابل و پرداخت حق استفاده از پساب (مزایده) مدیریت قراردادها 1397/03/12 1073

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:1073

شناسایی سرمایه گذار در طرح تامین آب شرب مشهد از محل جایگزینی پساب به روش بیع متقابل مدیریت قراردادها 1397/02/16 1052

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:1052

« 1 2 3 4 ... 5 15 » صفحه: