دوشنبه, 7 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
دهه فاطمیه
شهادت سردار سلیمانی
شعار سال98
پویش هر هفته الف- ب- ایران
حذف پلاستیک
اطلاعیه رودخانه ها
اطلاعیه چاه ها
سازگاری با کم آبی
تبادل سند همیاران آب استان
میز خدمت

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
98-11 عملیات آبرسانی ارزیابی مدیریت قراردادها 1398/10/28 144

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/08

بازدید:144

98-7 ساماندهی رودخانه ها مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/21 152

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:152

98-7 تغذیه مصنوعی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/21 130

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:130

98-10 تغذیه مصنوعی شاندیز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/22 123

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:123

98-6 ساماندهی رودخانه ها مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/14 175

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/25

بازدید:175

98-9 ایستگاه هیدرومتری اولنگ اسدی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/15 161

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/25

بازدید:161

98-8 بازگشایی و ساماندهی رودخانه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/07 199

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:199

98-8 بازگشایی و ساماندهی رودخانه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/07 176

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:176

98-8 ساماندهی اضطراری رودخانه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/07 176

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:176

7-98 ارزیابی کیفی و مناقصه یک مرحله ای (روش فشرده) پیمانکاران مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/01 173

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/12

بازدید:173

7-98 فرخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه یک مرحله ای (روش فشرده) پیمانکاران مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/01 168

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/12

بازدید:168

98-6 عملیات بازگشایی و ساماندهی رودخانه ها در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/09/23 204

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/02

بازدید:204

5-98 تجدید آگهی فرخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه یک مرحله ای پیمانکاران مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/09/18 197

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/29

بازدید:197

5-98 فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/08/27 258

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/12

بازدید:258

5-98 تکمیل ابنیه و احداث باقیمانده کانالهای پراکنده درجه یک و دو شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد دوستی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/08/27 240

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/12

بازدید:240

98-5 اجرای تصفیه خانه و خط انتقال آب شرب شهرستان فیروزه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/09/04 228

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/12

بازدید:228

98-4 اجرای تصفیه خانه و خط انتقال آب شرب شهرستان فیروزه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/07/15 339

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/02

بازدید:339

98-2 تعمیر و مرمت ایستگاه های هیدرومتری در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/28 453

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/13

بازدید:453

98-3 احداث خط انتقال آب از بند بادخور تا تصفیه خانه قوچان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/19 514

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/29

بازدید:514

98-1 ساماندهی رودخانه زنگلانلو شهرستان درگز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/13 476

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/29

بازدید:476

« 1 2 3 4 ... 5 16 » صفحه: