یکشنبه, 1 اردیبهشت 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
97-6 بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود و کال سیاسک مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 102

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:102

97-11 رپرگذاری رودخانه های فریزی، تنگلشور، گراخک، خرایه، رود معجن، شرکت نفت، شصت دره، مظفریه و ناصر خسرو مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:81

97-11 تعمیر و مرمت ایستگاههای هیدرومتری در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:79

احداث مخازن ده هزار مترمکعبی شهرستان نیشابور مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/11/10 295

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/19

بازدید:295

آبرسانی به شهرستان قوچان از سد مخزنی تبارک آباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 335

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:335

احداث مخازن ده هزار مترمکعبی شهرستان نیشابور مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 294

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:294

تعمیرات و نگهداری تاسیسات آبی در دست بهره برداری استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قرادادها 394

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:394

آزادسازی و ساماندهی رودخانه شاندیز (بازه زشک) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 577

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:577

تعیین حریم و اجرای حد بستر و حریم رودخانه دهبار و مایان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 538

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:538

بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود شهرستان مشهد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 524

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:524

مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات وخدمات پشتیبانی 1397/04/06 494

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/30

بازدید:494

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث، بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی برای تایمن آب شرب شهر مشهد مدیریت قراردادها - شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 716

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:716

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث, بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی ارزیابی مدیریت قراردادها 1397/02/25 819

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:819

شناسایی سرمایه گذار در قالب قرارداد بیع متقابل و پرداخت حق استفاده از پساب (مزایده) مدیریت قراردادها 1397/03/12 779

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:779

شناسایی سرمایه گذار در طرح تامین آب شرب مشهد از محل جایگزینی پساب به روش بیع متقابل مدیریت قراردادها 1397/02/16 749

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:749

عملیات ساماندهی رودخانه هریرود در محدوده روستای نوروز آباد - فاز 1 مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1214

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/12

بازدید:1214

احداث سد و تاسیسات وابسته شوریجه شهرستان مشهد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1345

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/05

بازدید:1345

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (A و B) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1185

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/05

بازدید:1185

96-3 فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی شرکتهای مهندسین مشاور ذیصلاح دارای گواهی صلاحیت ارجاع کار ارزیابی مدیریت قراردادها 1469

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/17

بازدید:1469

عملیات تکمیلی انتقال آب از بند انحرافی تا مخزن سد ابیورد (زنگلانلو) شهرستان درگز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1395/12/09 1500

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:1500

« 1 2 3 4 ... 5 14 » صفحه: