جمعه, 26 مرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث، بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی برای تایمن آب شرب شهر مشهد استعلام مدیریت قراردادها - شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 180

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:180

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث, بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی ارزیابی مدیریت قراردادها 1397/02/25 300

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:300

شناسایی سرمایه گذار در قالب قرارداد بیع متقابل و پرداخت حق استفاده از پساب (مزایده) استعلام مدیریت قراردادها 1397/03/12 258

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:258

شناسایی سرمایه گذار در طرح تامین آب شرب مشهد از محل جایگزینی پساب به روش بیع متقابل استعلام مدیریت قراردادها 1397/02/16 239

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:239

عملیات ساماندهی رودخانه هریرود در محدوده روستای نوروز آباد - فاز 1 مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 685

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/12

بازدید:685

احداث سد و تاسیسات وابسته شوریجه شهرستان مشهد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 776

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/05

بازدید:776

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (A و B) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 632

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/05

بازدید:632

96-3 فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی شرکتهای مهندسین مشاور ذیصلاح دارای گواهی صلاحیت ارجاع کار ارزیابی مدیریت قراردادها 897

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/17

بازدید:897

عملیات تکمیلی انتقال آب از بند انحرافی تا مخزن سد ابیورد (زنگلانلو) شهرستان درگز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1395/12/09 945

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:945

خط انتقال آب شرب شهر فیروزه از سد مخزنی بار شهرستان نیشابور مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 929

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:929

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (A) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 832

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:832

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (B) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 815

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:815

انجام خدمات کنترل ونظارت منابع آب در سطح استان خراسان رضوی مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات وخدمات پشتیبانی 963

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/18

بازدید:963

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار در طرح‌های مهم آبی استان ارزیابی دفتر قراردادها 1138

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/02

بازدید:1138

مزایده فروش15 دستگاه خودرو سبک مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/07/24 1655

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:1655

مناقصه سرویس دهی درون شهری و برون شهری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای امورتدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/05/16 1343

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/02

بازدید:1343

خرید،حمل ،نصب ،راه اندازی و آموزش دستگاه شتابنگار جهت سدهای مخزنی ابیورد(زنگلانلو) ، سررود (قره تیکان) ، طرق مناقصه دو مرحله‌ای امورتدارکات و خدمات پشتیبانی 1318

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/19

بازدید:1318

مناقصه سرویس دهی درون شهری و برون شهری شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امورتدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/04/27 1333

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/14

بازدید:1333

تمدید فراخوان ارزیابی کیفی فرآیندخریدخدمات مشاوره طرح ارزیابی دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1395/05/16 2065

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/17

بازدید:2065

پروژه عملیات احداث ، بهسازی و آسفالت جاده دسترسی به طرح ساختمان سد سررود و شبکه آبیاری _زهکشی شهرستان کلات مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها و خدمات طرح ها 1395/03/22 1328

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/03

بازدید:1328

« 1 2 3 4 ... 5 14 » صفحه: