دوشنبه, 3 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق
شعار سال98
تبادل سند همیاران آب استان
احراز هویت بر خط
میز خدمت
کم آبی

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
عملیات ساماندهی رودخانه زنگلانلو شهرستان درگز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/04/19 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/29

بازدید:31

97-6 بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود و کال سیاسک مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 316

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:316

97-11 رپرگذاری رودخانه های فریزی، تنگلشور، گراخک، خرایه، رود معجن، شرکت نفت، شصت دره، مظفریه و ناصر خسرو مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 256

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:256

97-11 تعمیر و مرمت ایستگاههای هیدرومتری در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 242

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:242

احداث مخازن ده هزار مترمکعبی شهرستان نیشابور مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/11/10 453

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/19

بازدید:453

آبرسانی به شهرستان قوچان از سد مخزنی تبارک آباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 510

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:510

احداث مخازن ده هزار مترمکعبی شهرستان نیشابور مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 458

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:458

تعمیرات و نگهداری تاسیسات آبی در دست بهره برداری استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قرادادها 557

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:557

آزادسازی و ساماندهی رودخانه شاندیز (بازه زشک) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 740

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:740

تعیین حریم و اجرای حد بستر و حریم رودخانه دهبار و مایان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 694

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:694

بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود شهرستان مشهد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 684

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:684

مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات وخدمات پشتیبانی 1397/04/06 657

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/30

بازدید:657

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث، بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی برای تایمن آب شرب شهر مشهد مدیریت قراردادها - شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 881

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:881

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث, بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی ارزیابی مدیریت قراردادها 1397/02/25 980

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:980

شناسایی سرمایه گذار در قالب قرارداد بیع متقابل و پرداخت حق استفاده از پساب (مزایده) مدیریت قراردادها 1397/03/12 933

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:933

شناسایی سرمایه گذار در طرح تامین آب شرب مشهد از محل جایگزینی پساب به روش بیع متقابل مدیریت قراردادها 1397/02/16 906

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:906

عملیات ساماندهی رودخانه هریرود در محدوده روستای نوروز آباد - فاز 1 مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1366

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/12

بازدید:1366

احداث سد و تاسیسات وابسته شوریجه شهرستان مشهد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1518

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/05

بازدید:1518

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (A و B) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1342

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/05

بازدید:1342

96-3 فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی شرکتهای مهندسین مشاور ذیصلاح دارای گواهی صلاحیت ارجاع کار ارزیابی مدیریت قراردادها 1633

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/17

بازدید:1633

« 1 2 3 4 ... 5 14 » صفحه: