چهارشنبه, 21 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تعمیرات و نگهداری تاسیسات آبی در دست بهره برداری استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قرادادها 90

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:90

آزادسازی و ساماندهی رودخانه شاندیز (بازه زشک) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 286

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:286

تعیین حریم و اجرای حد بستر و حریم رودخانه دهبار و مایان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 247

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:247

بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود شهرستان مشهد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 235

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:235

مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات وخدمات پشتیبانی 1397/04/06 207

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/30

بازدید:207

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث، بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی برای تایمن آب شرب شهر مشهد مدیریت قراردادها - شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 424

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:424

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث, بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی ارزیابی مدیریت قراردادها 1397/02/25 535

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:535

شناسایی سرمایه گذار در قالب قرارداد بیع متقابل و پرداخت حق استفاده از پساب (مزایده) مدیریت قراردادها 1397/03/12 502

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:502

شناسایی سرمایه گذار در طرح تامین آب شرب مشهد از محل جایگزینی پساب به روش بیع متقابل مدیریت قراردادها 1397/02/16 477

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:477

عملیات ساماندهی رودخانه هریرود در محدوده روستای نوروز آباد - فاز 1 مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 921

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/12

بازدید:921

احداث سد و تاسیسات وابسته شوریجه شهرستان مشهد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1051

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/05

بازدید:1051

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (A و B) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 886

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/05

بازدید:886

96-3 فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی شرکتهای مهندسین مشاور ذیصلاح دارای گواهی صلاحیت ارجاع کار ارزیابی مدیریت قراردادها 1155

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/17

بازدید:1155

عملیات تکمیلی انتقال آب از بند انحرافی تا مخزن سد ابیورد (زنگلانلو) شهرستان درگز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1395/12/09 1197

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:1197

خط انتقال آب شرب شهر فیروزه از سد مخزنی بار شهرستان نیشابور مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1180

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:1180

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (A) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1088

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:1088

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (B) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1064

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:1064

انجام خدمات کنترل ونظارت منابع آب در سطح استان خراسان رضوی مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات وخدمات پشتیبانی 1214

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/18

بازدید:1214

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار در طرح‌های مهم آبی استان ارزیابی دفتر قراردادها 1399

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/02

بازدید:1399

مزایده فروش15 دستگاه خودرو سبک مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/07/24 1906

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:1906

« 1 2 3 4 ... 5 14 » صفحه: