سه‌شنبه, 24 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آزادسازی و ساماندهی رودخانه شاندیز (بازه زشک) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 156

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:156

تعیین حریم و اجرای حد بستر و حریم رودخانه دهبار و مایان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 138

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:138

بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود شهرستان مشهد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 119

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:119

مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات وخدمات پشتیبانی 1397/04/06 99

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/30

بازدید:99

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث، بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی برای تایمن آب شرب شهر مشهد مدیریت قراردادها - شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 320

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:320

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث, بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی ارزیابی مدیریت قراردادها 1397/02/25 431

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:431

شناسایی سرمایه گذار در قالب قرارداد بیع متقابل و پرداخت حق استفاده از پساب (مزایده) مدیریت قراردادها 1397/03/12 393

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:393

شناسایی سرمایه گذار در طرح تامین آب شرب مشهد از محل جایگزینی پساب به روش بیع متقابل مدیریت قراردادها 1397/02/16 370

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:370

عملیات ساماندهی رودخانه هریرود در محدوده روستای نوروز آباد - فاز 1 مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 819

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/12

بازدید:819

احداث سد و تاسیسات وابسته شوریجه شهرستان مشهد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 923

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/05

بازدید:923

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (A و B) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 770

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/05

بازدید:770

96-3 فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی شرکتهای مهندسین مشاور ذیصلاح دارای گواهی صلاحیت ارجاع کار ارزیابی مدیریت قراردادها 1038

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/17

بازدید:1038

عملیات تکمیلی انتقال آب از بند انحرافی تا مخزن سد ابیورد (زنگلانلو) شهرستان درگز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1395/12/09 1086

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:1086

خط انتقال آب شرب شهر فیروزه از سد مخزنی بار شهرستان نیشابور مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1071

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:1071

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (A) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 969

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:969

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (B) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 958

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:958

انجام خدمات کنترل ونظارت منابع آب در سطح استان خراسان رضوی مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات وخدمات پشتیبانی 1102

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/18

بازدید:1102

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار در طرح‌های مهم آبی استان ارزیابی دفتر قراردادها 1276

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/02

بازدید:1276

مزایده فروش15 دستگاه خودرو سبک مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/07/24 1798

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:1798

مناقصه سرویس دهی درون شهری و برون شهری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای امورتدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/05/16 1481

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/02

بازدید:1481

« 1 2 3 4 ... 5 14 » صفحه: