سه‌شنبه, 23 مهر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
محرم
شعار سال98
حذف پلاستیک
اطلاعیه رودخانه ها
اطلاعیه چاه ها
سازگاری با کم آبی
تبادل سند همیاران آب استان
انجمن حفاری
میز خدمت
احراز هویت بر خط

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
98-4 اجرای تصفیه خانه و خط انتقال آب شرب شهرستان فیروزه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/07/15 77

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/02

بازدید:77

98-2 تعمیر و مرمت ایستگاه های هیدرومتری در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/28 204

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/13

بازدید:204

98-3 احداث خط انتقال آب از بند بادخور تا تصفیه خانه قوچان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/19 244

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/29

بازدید:244

98-1 ساماندهی رودخانه زنگلانلو شهرستان درگز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/13 226

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/29

بازدید:226

تعمیر و مرمت ایستگاههای هیدرومتری در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/02 257

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/16

بازدید:257

عملیات ساماندهی رودخانه زنگلانلو شهرستان درگز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/04/19 317

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/29

بازدید:317

97-6 بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود و کال سیاسک مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 599

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:599

97-11 رپرگذاری رودخانه های فریزی، تنگلشور، گراخک، خرایه، رود معجن، شرکت نفت، شصت دره، مظفریه و ناصر خسرو مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 535

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:535

97-11 تعمیر و مرمت ایستگاههای هیدرومتری در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 528

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:528

احداث مخازن ده هزار مترمکعبی شهرستان نیشابور مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/11/10 733

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/19

بازدید:733

آبرسانی به شهرستان قوچان از سد مخزنی تبارک آباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 802

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:802

احداث مخازن ده هزار مترمکعبی شهرستان نیشابور مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 731

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:731

تعمیرات و نگهداری تاسیسات آبی در دست بهره برداری استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قرادادها 841

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:841

آزادسازی و ساماندهی رودخانه شاندیز (بازه زشک) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1024

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:1024

تعیین حریم و اجرای حد بستر و حریم رودخانه دهبار و مایان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 973

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:973

بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود شهرستان مشهد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 967

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:967

مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات وخدمات پشتیبانی 1397/04/06 947

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/30

بازدید:947

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث، بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی برای تایمن آب شرب شهر مشهد مدیریت قراردادها - شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 1171

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:1171

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث, بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی ارزیابی مدیریت قراردادها 1397/02/25 1261

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:1261

شناسایی سرمایه گذار در قالب قرارداد بیع متقابل و پرداخت حق استفاده از پساب (مزایده) مدیریت قراردادها 1397/03/12 1205

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:1205

« 1 2 3 4 ... 5 15 » صفحه: