دوشنبه, 1 بهمن 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
نظارت ، ارزیابی ، کنترل و مدیریت پیمانکاران
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت:
شرح خدمت:

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی  در راستای توسعه تعامل با پیمانکاران صنعت آب، اقدام به راه اندازی درگاه ارائه خدمات الکترونیک به پیمانکاران خود نموده است.

این درگاه به صورت آنلاین و در تمامی ساعات شبانه روز، از طریق درگاه وب مرکزی به آدرس www.khrw.ir  آماده خدمت رسانی به کاربران گرامی را دارد.

 

مدارک مورد نیاز:

رخواست کتبی ، مکاتبه ، مدارک ثبتی ، گزارش ها و مستندات مالی و عملکردی ، مستندات فنی ، نقشه ها ، گواهی صلاحیت پیمانکاران ، مستندات توان مالی، رضایت کارفرمایان قبلی، سوابق کاری و تجربیات، صورت وضعیت،معرفی نامه از شرکت پیمانکار،کارت ملی شخص معرفی شده، شناسه ملی پیمانکار

مراکز ارائه کننده خدمت:

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:

قانون جاری طرح های عمرانی ، بخشنامه ها ، ضوابط و آیین نامه های جاری دولت در حوزه طرح های عمرانی و پیمانکاری و دستورالعمل های سازمان مدیری و برنامه ریزی کشور و قانون بودجه و اعتبارات کشور

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): هزینه ندارد
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت:
شرایط خاص خدمت: