چهارشنبه, 25 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 99
ساماب
It
ملاقات عمومی
تقدیر از کادر درمانی در برابر کرونا
خدمات غیرحضوری پیشگیری از کرونا
تالار گفتگوی مجازی
سوت زنی
اطلاعیه رودخانه ها
اطلاعیه چاه ها
سازگاری با کم آبی
احراز هویت بر خط

1395

منابع انسانی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  ثبت نام و ادامه تحصیل کارمندان دستگاه های اجرایی سازمان اداری و استخدامی کشور 1395/05/28
  استعلامات مشمولین لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری پیرامون استعلامات مشمولین لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و... سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1395/05/16

1394

سرمایه گذاری

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آئین نامه اجرایی بند ز تبصره 6 قانون بودجه 94 موضوع اوراق مشارکت سرمایه گذاری 14588 1394/02/09
  آئین نامه اجرایی بند ط تبصره 6 قانون بودجه 94 موضوع اسناد خزانه اسلامی سرمایه گذاری 14247 1394/04/08
  نحوه ارتقا رتبه خبره و عالی نیروی انسانی 1394/07/20
  دستورالعمل تهیه بیلان دستورالعمل تهیه بیلان 1394/08/12
  متصدیان هواشناسی 1394/08/20

1393

1391

آب

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  مبانی قانونی تعرفه مبانی قانونی تعیین تعرفه های آب و خدمات شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 1391/07/01

1390

سرمایه گذاری

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری 1390/05/13

1389

آب

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری 1389/04/23

1388

مالی و محاسباتی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  هدفمندی یارانه ها قوانین مالی و محاسباتی 1388/10/15

1385

سرمایه گذاری

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سرمایه گذاری 89160 1385/07/26

1380

منابع انسانی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380/11/27

1379

1361

آب

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون توزیع عادلانه آب 1361/12/16

1358

منابع انسانی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1358/09/12

1345

منابع انسانی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون استخدام کشوری 1345/03/31