جمعه, 4 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
دفاع مقدس
پویش
محرم
شعار سال 99
اولویت های پژوهشی
ساماب
It
ملاقات عمومی
تقدیر از کادر درمانی در برابر کرونا
خدمات غیرحضوری پیشگیری از کرونا
تالار گفتگوی مجازی
سوت زنی
اطلاعیه رودخانه ها
اطلاعیه چاه ها
سازگاری با کم آبی
احراز هویت بر خط

ارائه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

شناسه خدمت : 13021446000
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی

شناسه خدمت : 13022125000
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

ارائه خدمات مرتبط با بهره‌برداری از منابع آب‌های سطحی

شناسه خدمت : 13021447000
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار

ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13091451000
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13091448103
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13012124000
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

تدوین پیش نویس قوانین و مقرارت، ضوابط، استانداردها و دستورالعمل های صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092128000
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و شیوه‌نامه‌های صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092130000
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

تهیه و انتشار تعرفه آب

شناسه خدمت : 13022129000
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار

جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092131000
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

خدمات امور مشترکین صنعت آب

شناسه خدمت : 13022126000
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار

صدور مجوز طرح های گردشگری و کارآفرینی پیرامون منابع و تاسیسات آبی

شناسه خدمت : 17062132000
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
خدمات تفریحی، فرهنگی و مذهبی

فرهنگسازی و ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آبی

شناسه خدمت : 18081450000
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
آموزش

نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13011449000
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

پاسخ به استعلامات حوزه صنعت آب کشور به دستگاه‌های قضایی، نهادهای نظارتی، اجرائی و قانونگذار

شناسه خدمت :
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی