یکشنبه, 1 اردیبهشت 1398

عنوان فرم

دریافت

فرمت تهیه مستندات نهایی قراردادهای پژوهشی

دانلود

 فرم پروپوزال طرح‌های پژوهشی

دانلود

فرم تدوین و سفارش عناوین طرح های پژوهشی  (RFP)

دانلود

فرم انعقاد قرارداد پژوهشی جاری

دانلود

فرم ارائه پیشنهاد 

(پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت سربازی)

دانلود

الگوی تدوین گزارش میانی و نهایی 

(پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت سربازی)

دانلود

 


بازدید:4287
آخرین به روزرسانی: 1398/01/20