جمعه, 26 مرداد 1397

 

پژوهش نامه طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته

عنوان طرح پژوهشی

مجری

پژوهشگران سال شروع و سال خاتمه دانلود فایل پژوهش نامه

مدل‏سازی نیمه توزیعی بیلان منابع آب با در نظر گرفتن عدم قطعیت پارامترها در مقیاس حوضه آبریز

معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

خانم دکتر مژگان ثابت تیموری، آقای دکتر کامران داوری،خانم مهندس مهری شاهدی، خانم مهندسفاطمه طالبی حسین‏آباد، آقای مهندس سید سجاد رضوی کهنمویی

1393-1395  دانلود

 

 

 


بازدید:805
آخرین به روزرسانی: 1397/04/12