دوشنبه, 19 آذر 1397

ردیف

عنوان

دانلود

1 نظامنامه تحقیقات در شرکتهای آب منطقه ای دریافت فایل
2 دستورالعمل حمایت از فعالیت های علمی - تحقیقاتی وزارت نیرو دریافت فایل
3 دستورالعمل ساماندهی نحوه حمایت مادی و معنوی از چاپ و انتشار کتب و نشریات علمی وتحقیقاتی

دستورالعمل؛ نمودار گردش کار؛ کاربرگ؛ توافقنامه

4 آیین نامه تعریف، داوری، نظارت و ارزیابی پروژه های تحقیقاتی دریافت فایل
5

دستور العمل تدوین، تصویب و نظارت بر پروژه های تحقیقاتی تقاضامحور

دریافت فایل
6 خلاصه دستورالعملهای کاری دریافت فایل
7 تحقیق و پژوهش در کلام مقام معظم رهبری - گردآوری شده توسط موسسه تحقیقات آب دریافت فایل
8 دستورالعمل ماده 56 دریافت فایل
9 اصلاحات ماده 56 دریافت فایل
10 الزامات پیشنهاده طرحهای ماده 56 دریافت فایل
11 سیاست ها و اولویت های پژوهش و فناوری کشور دریافت فایل
12 نظامنامه مدیریت و راهبری پژوهش و فناوری وزارت نیرو دریافت فایل
13 دستورالعمل انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر دریافت فایل
14 فرم ارزیابی پیشنهاده پروژه های پژوهشی دریافت فایل

 


بازدید:1291
آخرین به روزرسانی: 1397/08/09