یکشنبه, 5 اسفند 1397

با سلام و احترام

پیشنهاده ­های دریافتی فراخوان پروژه های تحقیقاتی به شرح زیر به گروه تحقیقات کاربردی تحویل داده شده و نتیجه بررسی حداکثر تا انتهای آبان ماه 1397 به صورت نامه رسمی به اطلاع محققین محترم خواهد رسید. همچنین در صورت لزوم برای بررسی بیشتر پیشنهاده ها با محققین محترم تماس حاصل خواهد شد.

ردیف

عنوان طرح

پیشنهاده های دریافتی

1

برآورد پارامترهای هیدرودینامیک آبخوان با استفاده از نتایج آزمایش های پمپاژ کارآیی چاه (Well Performance Test) و آزمایش های پمپاژ آبخوان (Aquifer Pumping test)، مقایسه نتایج و تهیه نقشه های هم ارزش پارامترها مطالعه موردی: آبخوان آبرفتی مشهد-چناران

- دانشگاه صنعتی امیر کبیر

- دانشگاه صنعتی شاهرود

- دانشگاه تبریز

- دانشگاه تربیت مدرس

2

معرفی رویکرد بهینه جایگزین شبکه تیسن تغییرات کمی آب زیرزمینی در مقیاس آبخوان (تهیه آبنمود معرف)

- دانشگاه خوارزمی

- شرکت هیدروتک توس

- دانشگاه تبریز

- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

- مرکز پژوهشی آب و محیط زیست

- دانشگاه تربیت مدرس

- دانشگاه شهید چمران

3

برآورد مقدارتغذیه آب زیرزمینی با استفاده از روش نوسانات سطح ایستابی درآبخوان آبرفتی مشهد-چناران

- دانشگاه فردوسی مشهد

- دو مورد از دانشگاه صنعتی شاهرود

- دانشگاه تربیت مدرس

- دانشگاه یزد

4

بررسی و برآوردتغییرات ذخیره آبخوان با استفاده ازخصوصیات کمی قنوات در آبخوان آبرفتی مشهد-چناران

- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

5

بررسی پاسخ هیدرولوژیکی مناطق همگن شهری به بارش و تعیین کارایی شبکه زهکشی به کمک شبیه سازی رواناب شهری-مطالعه موردی:بخشی از شهر مشهد

- دانشگاه آزاد تربت حیدریه

- دانشگاه فردوسی مشهد

- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

- دانشگاه صنعتی شاهرود

6

مکانیابی بهینه ایستگاههای پایش کیفیت آب رودخانه و منابع آب سطحی

- دانشگاه شهید بهشتی

- دانشگاه قم

- دانشگاه تربیت مدرس

- دو مورد از دانشگاه فردوسی مشهد

- دانشگاه صنعتی شاهرود

- دانشگاه صنعتی اصفهان

- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با سلام و احترام

پژوهشگران محترم می­توانند پس از بررسی عناوین و RFP مربوطه، فرم پروپوزال تکمیل شده را به همراه مدارک زیر حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه­ شنبه 1397/07/10  به گروه تحقیقات کاربردی این شرکت ارسال نمایند.

1- نسخه کاغذی به همراه فایل الکترونیکی ( با فرمت docx) پروپوزال تکمیل شده

2- تصویرحکم کارگزینی و آخرین مدرک تحصیلی پژوهشگر اصلی

3- نسخه کاغذی چکیده طرح در یک صفحه A4 به همراه فایل الکترونیکی ( با فرمت docx)

توجه 1:پیشنهاده/پروپوزال ارسالی می­بایست با در نظر گرفتن محتوی RFP زیر تکمیل گردند.

توجه 2: پیشنهاده/پروپوزال هایی که پس از مهلت مقرر به این واحد ارسال شود، مورد رسیدگی قرار نخواهند گرفت.

فرم خام پیشنهاده/پروپوزال پروژه های پژوهشی

 

ردیف عنوان اولیه پروژه  فایل RFP
1

برآورد پارامترهای هیدرودینامیک آبخوان با استفاده از نتایج آزمایش های پمپاژ کارآیی چاه (Well Performance Test) و آزمایش های پمپاژ آبخوان (Aquifer Pumping test)، مقایسه نتایج و تهیه نقشه های هم ارزش پارامترها 
(مطالعه موردی: آبخوان آبرفتی مشهد-چناران)

دریافت فایل
2 معرفی رویکرد بهینه جایگزین شبکه تیسن تغییرات کمی آب زیرزمینی در مقیاس آبخوان (تهیه آبنمود معرف)
(محدوده مطالعه : آبخوان های سطح استان خراسان رضوی)
دریافت فایل
3

برآورد مقدار تغذیه آب زیرزمینی با استفاده از روش نوسانات سطح ایستابی
(مطالعه موردی: آبخوان آبرفتی مشهد-چناران)

دریافت فایل
4

بررسی و برآورد تغییرات ذخیره آبخوان با استفاده ازخصوصیات کمی قنوات
(مطالعه موردی: آبخوان آبرفتی مشهد-چناران)

دریافت فایل
5 بررسی پاسخ هیدرولوژیکی مناطق همگن شهری به بارش و تعیین کارایی شبکه زهکشی به کمک شبیه سازی رواناب شهری
(مطالعه موردی:بخشی از شهر مشهد)
دریافت فایل
6 مکانیابی بهینه ایستگاه های پایش کیفیت آب رودخانه و منابع آب سطحی 
(محدوده مطالعه: بالادست سد ارداک و بالادست بند گلستان)
دریافت فایل

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با توجه به درخواست های متعدد پژوهشگران محترم مهلت ارسال پیشنهاده/پروپوزال تا پایان وقت اداری چهار­شنبه 1397/07/18  تمدید گردید.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


بازدید:2117
آخرین به روزرسانی: 1397/08/09