سه‌شنبه, 14 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
دهه امامت و ولایت
شعار سال 99
ساماب
It
ملاقات عمومی
تقدیر از کادر درمانی در برابر کرونا
خدمات غیرحضوری پیشگیری از کرونا
تالار گفتگوی مجازی
سوت زنی
اطلاعیه رودخانه ها
اطلاعیه چاه ها
سازگاری با کم آبی
احراز هویت بر خط

توسعه یک روش کاربردی برای تهیه مدل مفهومی کمی (مطالعه موردی: دشت نیشابور)

 

 

پژوهشگران:

محسن  پوررضا بیلندی

 عزیزا... ایزدی

 عطاءاله جودوی

کامران داوری

 علی‌نقی ضیایی

 اکبر علیپور

 

 

مجری: دانشگاه بیرجند

 

کارفرما: شرکت آب منطقه­ای خراسان رضوی- گروه تحقیقات کاربردی

 

سال: 1397

 

دریافت فایل گزارش نهایی

 

 

چکیده پژوهش:

در این مطالعه یک چارچوب کاربردی برای تهیه مدل مفهومی آب‌زیرزمینی ارائه شده است. تهیه مدل مفهومی از مهم­ترین مراحل توسعه مدل جریان آب­زیرزمینی می­باشد. آمار و اطلاعات محدود و سازمان‌دهی‌نشده، تهیه مدل مفهومی آب­زیرزمینی را بویژه در کشورهای جهان سوم با مشکل مواجه می­سازد. در این پژوهش یک دستورالعمل جامع و نوین به منظور تهیه­ی مدل مفهومی آب­زیرزمینی برای آبخوان آزاد تدوین گردید. روش پیشنهادی شامل یک روش گام به گام شش مرحله­ای است. هدف از مرحله­ی مقدماتی، جمع­آوری داده­ها و اطلاعات کمی و توصیفی می­باشد. مرحله­ی یک باانتخاب "مشاهدات کنترل کننده"، ابزاری برای کنترل سایر مراحل فراهم می­کند. داده­های پایه برای این امر شامل سطح آب در پیزومترها، دبی چاه­های بهره­برداری و اطلاعات هیدرومتری می­باشند. به دلیل اهمیت زیاد این مرحله در کنترل سایر مراحل، داده­های پایه که دارای هر گونه تعارض آشکار باشند از بانک داده­ها/اطلاعات حذف می­­گردند. خروجی این مرحله «مدل مفهومی نسخه صفر» می­باشد. مرحله­ی دو به تبیین هندسه­ی  آبخوان می­پردازد که شامل مرز­های آبخوان، توپوگرافی زمین، و موقعیت سنگ کف می­باشد. خروجی این مرحله «مدل مفهومی نسخه یک» می‌باشد. در این مرحله قبل از ورود به مرحله­ی بعدی، ارزیابی همنوایی (Consistency Evaluation) بر پایه مشاهدات کنترلی (مرحله­ی یک) صورت می­گیرد. خروجی مرحله سوم "ضرایب هیدرودینامیک آبخوان" و «مدل مفهومی نسخه دو» می­باشد. مجددا بایستی ارزیابی همنوایی با در نظر گرفتن توام مشاهدات کنترلی و نتایج مرحله دو صورت گیرد. مرحله­ی چهار بررسی برهم­کنش آب­های سطحی و زیرزمینی است. در این مرحله نیز ارزیابی همنوایی لازم است. خروجی این مرحله «مدل مفهومی نسخه سه» می­باشد. پنجمین مرحله، تلفیق نتایج مراحل قبلی به منظور تدوین«نسخه نهایی مدل مفهومی» است. در این مرحله، براساس دقت/کفایتِ داده­ها و اطلاعات در دسترس، سطح دقت مدل مفهومی نیز تعیین می­گردد. این کار بطور جداگانه برای هر پارامتر، از طریق امتیازدهیِ به قطعیت داده­ها در مدل مفهومی بر اساس وجود داده اندازه­گیری شده، تراکم مکانی، قدرت برآورد داده، و نیز تعارضات صورت می­گیرد. چارچوب ارائه شده برای تهیه مدل­ مفهومی جریان آب‌زیرزمینی در دشت نیشابور بکار گرفته شد. نتایج، بیانگر کاربردی و مفید بودن این چارچوب برای تهیه مدل­ مفهومی یک آبخوان بودند.

 


بازدید:312
آخرین به روزرسانی: 1397/10/10