سه‌شنبه, 14 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
دهه امامت و ولایت
شعار سال 99
ساماب
It
ملاقات عمومی
تقدیر از کادر درمانی در برابر کرونا
خدمات غیرحضوری پیشگیری از کرونا
تالار گفتگوی مجازی
سوت زنی
اطلاعیه رودخانه ها
اطلاعیه چاه ها
سازگاری با کم آبی
احراز هویت بر خط

بررسی روند تغییرات درازمدت کیفی منابع آب سطحی استان خراسان رضوی با فناوری دورسنجی و آمار ایستگاه‌های هیدرومتری و...

 

 

پژوهشگران:

مهدی محمودی

 

مجری: پژوهشکده آب و خاک کاوش پی مشهد

 

کارفرما: شرکت آب منطقه­ای خراسان رضوی- گروه تحقیقات کاربردی

 

سال: 1395

 

دریافت فایل گزارش نهایی

 

 

چکیده پژوهش:

هدف از این مطالعه، شامل سه بخش کلی است. بخش اول بررسی تغییرات کاربری اراضی در سطح استان خراسان رضوی در سال‌های 1366، 1380 و 1394 (یک دوره 28 ساله) است. برای پوشش کامل سطح استان در هر سال، از 12 تصویر (در مجموع 36 تصویر) مربوط به ماهواره لندست و سنجنده‌های TM، ETM و OLI (لندست 5، 7 و 8) استفاده شد. بعد از انجام طبقه‌بندی تصاویر به روش نظارت شده (الگوریتم حداکثر شباهت) و تهیه نقشه کاربری اراضی مربوط به هر سال، با استفاده از روش مقایسه پس از طبقه‌بندی، تغییرات مربوط به کاربری‌های مختلف آشکارسازی شد که پس از انجام آزمون تی-تست معنی‌دار بودن تغییرات آنها تأئید شد.

در بخش دوم این تحقیق،70 ایستگاه هیدرومتری موجود در استان بررسی شدند و تعداد 39ایستگاه که دارای آمار کیفی منابع آب سطحی کاملی در سال‌های مورد بررسی بودند، انتخاب شدند. تغییرات 17 پارامتر کیفی آب در این سال‌ها نیز بررسی شد و مطابق نتایج آنالیزهای آماری این تغییرات در سطح یک درصد معنی‌دار بودند.

در بخش سوم، با استفاده از نقشه‌های کاربری تهیه شده در بخش اول، کاربری‌های حوضه بالادست ایستگاه‌های هیدرومتری استخراج شد. در ادامه با استفاده از مدل آماری رگرسیون خطی چند متغیره سعی شد تا میان تغییرات کاربری اراضی با تغییرات پارامترهای کیفی آب سطحی ارتباطی برقرار شده و مدل‌سازی صورت گیرد. نتایج نشان داد که در 11 مورد از 17 پارامتر کیفی امکان مدل‌سازی با ضریب همبستگی حدود 60 درصد به شکل معنی‌داری وجود دارد. البته ضریب تبیین مدل‌های تهیه شده به طور متوسط حدود 35 درصد است که نشان از مدل‌سازی تنها 35 درصد از تغییرات کیفی با استفاده از تغییرات کاربری است. لذا پیشنهاد می‌شود برای مدل‌سازی از پارامترهای بیشتری مانند لایه ژئومرفولوژی، لایه زمین‌شناسی، لایه خاک و... برای افزایش دقت و افزایش ضریب تبیین استفاده شود.

 


بازدید:284