سه‌شنبه, 14 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
دهه امامت و ولایت
شعار سال 99
ساماب
It
ملاقات عمومی
تقدیر از کادر درمانی در برابر کرونا
خدمات غیرحضوری پیشگیری از کرونا
تالار گفتگوی مجازی
سوت زنی
اطلاعیه رودخانه ها
اطلاعیه چاه ها
سازگاری با کم آبی
احراز هویت بر خط

پهنه بندی کیفی آبهای زیرزمینی با استفاده از روشهای زمین آمار در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی : دشت سبزوار)

 

 

 

پژوهشگران:

حسن خسروی

آرش ملکیان

راضیه کیخسروی

 

 

 

مجری: دانشگاه تهران – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

 

کارفرما: شرکت آب منطقه­ای خراسان رضوی- گروه تحقیقات کاربردی

 

سال: 1393

 

دریافت فایل گزارش نهایی

 

 

چکیده پژوهش:

این پژوهش به منظور بررسی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب زیرزمینی دشت سبزوار در دوره آماری 17 ساله (1375-1391) با استفاده از روش های زمین آماری انجام شد. در این راستا پس از انتخاب بهترین منابع مورد ارزیابی با توجه به پراکنش و صحت داده ها، کنترل و بازسازی آمار و اطمینان از نرمال بودن داده ها انجام گرفت و با استفاده از نرم افزار GS+ بهترین مدل واریوگرام به ساختار فضایی داده ها که شامل افت آب زیرزمینی، آنیون و کاتیون و پارامترهای کیفی (EC,PH,SAR,TDS) می باشد، برازش داده شد. لازم به ذکر است که روش های مختلف درونیابی (RBF, LPI, GPI, IDW, Kriging, Cokriging) مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به میزان خطای هریک (MBE, MAE. RMSE)، بهترین روش در مجموع روش کریجینگ تشخیص داده شد. سپس با استفاده از روش کریجینگ پهنه بندی مکانی آنها انجام گرفت. بررسی تغییرات پارامترهای مورد مطالعه در طول دوره آماری همبستگی این پارامترها را به عواملی از قبیل برداشت بی رویه از آب زیرزمینی و خشکسالی را مشخص نمود. با ترسیم نقشه های پهنه بندی این عوامل و بررسی آنها مشخص شد، که از ابتدا تا انتهای دوره آماری با روند افزایش پارامترهای کیفی PH, EC, SAR و TDS روبرو هستیم که نشان دهنده بحرانی شدن منطقه از لحاظ کاهش کیفیت آب های زیرزمینی می باشد. علاوه بر این در ابتدای دوره مقدار آنیون ها و کاتیون ها به مقدار کمتری در سطح دشت دیده شده اما با نزدیک شدن به پایان دوره  بخش بسیار وسیعی از دشت با افزایش آنیون ها و کاتیون ها همراه است. این روند کاهش کیفیت آب های زیرزمینی در بخشهای شرقی و مرکزی دشت حالت بحرانی تر داشته و در واقع پایین ترین حد کیفیت آب در این بخش ها مشاهده می شود. از عوامل موثر بر این موضوع می توان به برداشت های بی رویه از این منابع، وجود سازندهای زمین شناسی با کیفیت نامناسب، عبور رودخانه کالشور با هدایت الکتریکی بالا از این نواحی که باعث تغذیه سفره آب زیرزمینی و کاهش کیفیت آب شده و تراکم کشاورزی اشاره نمود. از طرف دیگر استفاده از کودهای شیمیایی نیز باعث اسیدی تر شدن آب زیرزمینی در نواحی شرقی و مرکزی شده است.

 


بازدید:268
آخرین به روزرسانی: 1397/10/10