یکشنبه, 1 اردیبهشت 1398

سند راهبرد مشارکت در تارنمای دستگاه

با توجه به ماموریت شرکت آب منطقه ­ای خراسان رضوی که حفاظت و مدیریت پایدار و بهم پیوسته منابع آب استان می­ باشد و نیز در راستای حفاظت از منابع آب برای نسل­ های آینده می­ باشد. لذا مشارکت مردمی از طریق بسترهای ارتباطی در انجام این امر تاثیر بسزایی خواهد داشت. از این رو:

1- در جهت خدمت رسانی بهتر به شهروندان امکان نظرسنجی در پرتال این شرکت وجود دارد و شهروندان محترم می­توانند با شرکت در نظرسنجی در قسمت نظرسنجی از ارباب رجوع همیار این شرکت در ارائه هر چه بهتر خدمت  باشند.

2- با توجه به ارائه خدمات مختلف توسط شرکت آب منطقه­ ای خراسان رضوی، شهروندان می­ توانند برای هر خدمت به صورت مجزا نظر خود را ثبت نمایند.

3- در صورتی که شهروندان عزیز پیشنهادیدر خصوص بهبود عملکرد بخشی از این دستگاه داشته باشند می ­توانند با ثبت پیشنهاد خود در بخش پیشنهادات ارباب رجوع، این شرکت را در خدمت رسانی مناسب یاری رسانند.


بازدید:43
آخرین به روزرسانی: 1398/01/11