دوشنبه, 7 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
دهه فاطمیه
شهادت سردار سلیمانی
شعار سال98
پویش هر هفته الف- ب- ایران
حذف پلاستیک
اطلاعیه رودخانه ها
اطلاعیه چاه ها
سازگاری با کم آبی
تبادل سند همیاران آب استان
میز خدمت

 
نام ونام خانوادگی: محمد علایی
سمت:  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل (کارشناس ارشد مدیریت پروژه)
دفتر:  37615940
دورنگار: 37688056
ایمیل: managment@khrw.ir 

               مسئولیت‌ها:

 • اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
 • تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره.
 • پیش بینی اعتبار لازم برای خرید خدمات پشتیبانی فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی در بودجه شرکت.
 • تهیه و تنظیم صورت های مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.
 • تعیین روش های اجرایی در چارچوب و مقررات و آیین نامه های مربوط و ابلاغ به واحدهای ذیربط.
 • پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.
 • پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی .
 • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط.
 • اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.
 • عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها بر اساس قوانین و مقررات و آیین نامه های مصوب مراجع ذیربط.
 • ایجاد هماهنگی با سازمانها و ارگانها و مراجع قانونی مستقر در حوزه عملیات شرکت.
 • انجام سایر اقداماتی که از طرف وزارت نیرو یا مجمع عمومی تعیین می گردد.

            مسئولیت‌های کیفی:

 •  ایجاد شرایط لازم و فراهم نمودن منابع انسانی، مالی، فیزیکی و زیرساخت‌های مناسب برای تحقق الزامات سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه براساس استانداردهای IMS در شرکت
 •  نظارت بر اجرای الزامات سیستم مدیریت کیفیت در سطح شرکت و تلاش در جهت تداوم و استمرار انها و بهبود مستمر و اثربخشی سیستم طرح‌ریزی شده
 •  تعیین خط مشی کیفیت و اهداف کیفی و حصول اطمینان از درک آن توسط همکاران
 •  بازنگری سیستم مدیریت کیفیت
 • ارتقاء سطح رضایت مشتریان و ارباب رجوع
 • انتخاب پروژه های بهبود
 • انتصاب یکی از مدیران شرکت به عنوان نماینده مدیریت در استقرار سیستم مدیریت کیفیت
 • ابلاغ اختیارات و اهداف و مسئولیت‌های کیفی به واحدهای شرکت
 • تأیید و ابلاغ خط مشی کیفیت، اهداف کیفیت، نظامنامه کیفیت، طرح کیفیت، روش‌های اجرایی، مسئولیت‌ها، اختیارات و وظایف سازمانی و مستندات سیستم مدیریت کیفیت

       دفاتر حوزه مدیریت عامل:

       1- دفتر حقوقی

       2- دفتر حراست

       3- دفتر روابط عمومی

 


بازدید:4612
آخرین به روزرسانی: 1397/06/06