|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

آب

اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت مصرف آب

-ثبت قبوض آب در نرام افزار مدیریت سبز

- شناسائی نقاط و فعالیت های پر مصرف

-برنامه ریزی برای کاهش مصرف آب در نقاط پر مصرف

- نصب کاهنده بر روی شیرهای آب و برنامه ریزی برای تجهیز همه شیرهای آب در استان به کاهنده مصرف

- جایگزینی شیرهای آب پدالی با شیرهای اهرمی و برنامه ریزی برای جایگزینی همه شیرهای اهرمی

-حذف چمن و جایگزینی آن با محوطه سازی یا خشک منظر سازی Xeriscaping در راستای مدیریت آب و کاهش ضایعات باغی

کاشت گیاهان کم آب طلب و داروئی به جای چمن و گیاهان پر آب طلب

فرهنگ سازی و برگزاری نمایشگاه تجهیزات کاهنده مصرف آب

 

 

مدیریت آب به روایت تصویر