|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

انرژی

اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت مصرف انرژی:

- نصب پنل های خورشیدی در امورهای آب ستاد، نیشابور، سبزوار، تربت حیدریه، تربت جام و سرخس و استفاده از انرژی های پاک

- نصب شیشه های گردان به منظور کاهش اتلاف انرژی

-  نصب درب های اتوماتیک به منظور کاهش اتلاف انرژی

- استفاده از شیشه های دوجداره

- حذف یخچال های اضافی و وسائل پر مصرف

- تامین برق در تابستان توسط دیزل ژنراتور

- جایگزینی لامپ های کم مصرف

- نصب سیستم های الکتریکی (روشنائی) هوشمند در پارکینگ ها، سرویس های بهداشتی و راه پله ها

- استفاده از صفحات فوتوالکتریک هوشمند برای روشنائی محوطه در شب

- بازآرائی محیط کار در استفاده از نور طبیعی

 

 

مدیریت  انرژی به روایت تصویر:

 

نصب پنل های خورشیدی و استفاده از انرژی های پاک