|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

پسماند

اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت مصرف پسماند:

-اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماند با همکاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد