|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

آموزش

اقدامات انجام شده در زمینه آموزش و فرهنگ سازی:

-برگزاری دوره های آموزشی استفاده از انرژی های پاک

- برگزاری دوره آموزشی مدیریت سبز با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی

 

  دوره های آموزشی به روایت تصویر