|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

نمایشگاه دستاوردهای تحقیقاتی

نمایشگاه مجازی دستاوردهای تحقیقاتی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

 

بر اساس بند ۷ ماده ۷ اساسنامه شرکت های آب منطقه ای مبنی بر انجام فعالیت های تحقیقاتی در شرکت های مذکور و به منظور افزایش روحیه علمی و خلاقیت پژوهشی کارشناسان بومی شهرستان ها و کاهش تمرکز گرائی در تحقیقات کاربردی آب کشور، گروه تحقیقات کاربردی و کمیته مرتبط با آن در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تشکیل شده اند.

 • شرح وظایف گروه تحقیقات کاربردی:

۱- تدوین و پیشنهاد سیاست‌ها و خط مشی تحقیقات آب
۲-انطباق و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب
۳- تدوین و ارجاع اولویتهای تحقیقاتی مورد نیاز
۴- بررسی و تائید پروژه‌های تحقیقاتی پیشنهادی
۵- پیگیری و نظارت بر عقد قراردادهای تحقیقاتی
۶- انجام مشاوره و اظهار نظر تخصصی در زمینه مسائل و مشکلات صنعت آب و دیگر صنایع مرتبط با زمینه کاری شرکت

 • شرح وظایف رئیس گروه تحقیقات کاربردی:

۱- تدوین، پیشنهاد و تصویب سیاست­ها و خط مشی­های تحقیقات درکمیته تحقیقات کاربردی شرکت با در نظر گرفتن اسناد بالادستی

2- نیازسنجی تحقیقات در واحدهای مختلف شرکت و تدوین اولویت­های تحقیقاتی بروز

۳تعیین ناظرین اجرائی و فنی و مشاورین علمی و تخصصی پروژه­های تحقیقاتی مصوب در چارچوب کمیته­های فنی و تخصصی پروژه ­ها

4-تصویب گزارش­های نهایی پروژه ­های تحقیقاتی تحت نظارت با مد نظر قرار دادن نظر کمیته­های فنی و تخصصی پروژه ­ها

5- ارتباط و هماهنگی با مجموعه پژوهشهای کاربردی شرکت مادر و شرکت­های مرتبط با صنعت آب در استان

6- برنامه­ ریزی در جهت تولید و تعمیق دانش و انتقال فن آوری در صنعت آب استان

۷معرفی، توسعه و اطلاع رسانی نتایج دستاوردهای علمی و تحقیقات شرکت

۸تهیه و تنظیم و نظارت بر اجرای طرحهای پژوهشی در زمینه علوم مرتبط و با تکیه بر موضوعیت وظایف شرکت و ارزشیابی برنامه­ های توسعه بهره­ وری

۹همکاری با دفاتر شرکت در جهت شناسایی مسایل و مشکلات،اولویت بندی آنها، تهیه پیشنهاد طرح های پژوهشی و برنامه عملیاتی، تجزیه و تحلیل نتایج تحقیقات، تهیه و پیشنهاد راهکارهای اجرایی سازنده و منطبق با امکانات موجود کشور در جهت پیشبرد و افزایش توان و اجرای طرحهای پژوهشی مرتبط با شرکت

۱۰برقراری ارتباط با اعضای هئیت علمی دانشگاههای داخلی و خارجی و جلب همکاری آنان در اظهار نظر در خصوص اولویت های پژوهشی، پیشنهادهای طرحها و نظارت بر تعیین و اجرای طرح ­های پژوهشی

۱۱برگزاری سمینارهای ارائه نتایج طرحهای تحقیقاتی انجام شده در شرکت برای اطلاع کارشناسان و مدیران شرکت و سایر صاحب نظران

۱۲جمع بندی نتایج بدست آمده از طرحهای پژوهشی تایید شده، ارسال آن به واحد های ذیربط، پیگیری بکارگیری نتایج تحقیقات انجام شده و ارائه گزارش مربوط به مراجع ذیربط

۱۳انجام مشاوره و اظهار نظر تخصصی در زمینه مسائل و مشکلات صنعت آب و دیگر صنایع مرتبط با زمینه کاری شرکت با درنظر گرفتن نظر خبرگان هر موضوع

۱۴هدایت، جلب همکاری و برقراری ارتباط فعال با واحدهای تحقیق و توسعه دانشگاه ­ها و دفاتر تحت پوشش شرکت در شناسایی مسایل و نقاط ضعف و قوت شرکت و برنامه ریزی مشترک با گروه های مذکور در جهت رفع مشکلات موجود

۱۵مشارکت در تهیه برنامه استراتژیک شرکت

۱۶هماهنگی و نظارت بر اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک با سایر سازمان­ ها

 • شرح وظایف کارشناس تحقیقات:

۱- تدوین و پیشنهاد سیاستها و خط مشی­ های تحقیقات آب در منطقه

۲- انطباق و اجرای سیاستها و برنامه­ های مصوب تحقیقات آب در منطقه

۳- تدوین و ارجاع اولویت های تحقیقاتی مورد نظر منطقه

۴- بررسی و تأئید پروژه ­های تحقیقاتی پیشنهادی براساس اولویت های تعیین شده

۵- دریافت، ثبت و کدگذاری پیشنهادات دریافت شده

۶- بررسی پیشنهادها در کمیته و تکمیل فرم امتیازدهی

۷- تأئید و یا عدم تأئید پیشنهادات بررسی شده

۸- اصلاح پیشنهادهای تحقیقاتی مشروحه

۹- تنظیم و تدفیق شرح خدمات پروژه­های تصویب شده

۱۰- پیگیری و نظارت بر عقد قراردادهای تحقیقاتی

۱۱- هماهنگی به منظور برگزاری جلسات و سمینارهای مرتبط با تحقیقات

۱۲- انجام مشاوره و اظهار نظر تخصصی در زمینه مسائل و مشکلات صنعت آب مناطق با پاسخگویی به موارد ارجاعی از طریق رئیس کمیته

 

سابقه دبیران و کارشناسان کمیته تحقیقات کاربردی

 

ردیف

سال

دبیرکمیته تحقیقات

کارشناس تحقیقات

۱

۱۳۷۰الی ۱۳۷۶

جعفر مریدی

-

۲

۱۳۷۶الی ۱۳۷۹

علیرضا طاهری

-

۳

۱۳۷۹الی اردیبهشت ۱۳۸۲

مهری جوادی

-

۴

۱۳۸۲الی ۱۳۸۶

سیدعلی حسینی

زهره فتوحی

۵

۱۳۸۶الی ۱۳۹۱

سیدعلی حسینی

مریم رحمانی پور

۶

۱۳۹۱الی ۱۳۹۲

سید احمد فدایی

فاطمه حیران

۷

۱۳۹۳الی ۱۳۹۵

احمد قندهاری

فاطمه حیران

۸

۱۳۹۵الی ۱۳۹۷

ریحانه مروجیان

نیلوفر اسکویی

۹

۱۳۹۷/۰۱/۰۱ الی ۱۳۹۷/۰۴/۰۱

احمد قندهاری

نیلوفر اسکویی

۱۰

۱۳۹۷/۰۴/۰۱ تا کنون

رضا براتی

نیلوفر اسکویی

 

اعضای کمیته تحقیقاتی و فناوری:

 • محمد علائی، رئیس کمیته و رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل
 • علیرضا طاهری، مشاور و جانشین مدیر عامل
 • کامران داوری، عضو کمیته و هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 • سید محمدرضا علوی مقدم، عضو کمیته و هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 • محمد علی نعمت نژاد، عضو کمیته و معاونت حفاظت و بهره­ برداری
 • سید هادی افضل نیا، عضو کمیته و معاون برنامه ریزی
 • محمود ارجمند شریف، عضو کمیته و مدیر مطالعات پایه منابع آب
 • مهدی حسین پور اول، عضو کمیته و مدیر فنی آب
 • مجتبی برغمدی، عضو کمیته و مدیر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی
 • نسرین امینی خانیکی، عضو کمیته و رئیس گروه مطالعات آب های زیرزمینی
 • رضا براتی، دبیر کمیته و رئیس گروه تحقیقات کاربردی
 • نیلوفر اسکوئی، عضو کمیته و کارشناس تحقیقات کاربردی


اعضای کارگروه هیدرولوژی و هیدرولیک آب­های سطحی:

 • رضا سعیدی، دبیر کارگروه و کارشناس منابع آب
 • اکبر شهابی، عضو کارگروه و رئیس گروه مطالعات طرح های سد و شبکه
 • احسان کرابی، عضو کارگروه و کارشناس مهندسی رودخانه ها
 • محمد رشیدی، عضو کارگروه و کارشناس پدافند غیرعامل
 • سحر خزاعی،  عضو کارگروه و کارشناس مطالعات آب های سطحی 
 • رضا براتی، عضو کارگروه و رئیس گروه تحقیقات کاربردی


اعضای کارگروه هیدروژئولوژی و هیدرولیک آبهای زیرزمینی:

 • محمود ارجمند شریف، دبیر کارگروه و مدیر مطالعات پایه منابع آب
 • سید محسن شجاعی، عضو کارگروه و کارشناس آب های زیرزمینی 
 • آی دانای قزاق، عضو کارگروه و کارشناس برنامه ریزی آب
 • امیر گرد نوشهری، عضو کارگروه و رئیس گروه تلفیق و بیلان
 • حجت میرانی مقدم بهابادی، عضو کارگروه و کارشناس احیا و تعادل بخشی
 • رضا براتی، عضو کارگروه و رئیس گروه تحقیقات کاربردی


اعضای کارگروه محیط زیست:

 • مریم رحمانی پور، عضو کارگروه و رئیس گروه پایش کیفی و آزمایشگاه منابع آب 
 • سید ابوالفضل علوی، عضو کارگروه و کارشناس محیط زیست و کیفیت منایع آب
 • مریم فخاری، عضو کارگروه و کارشناس مطالعات کیفی و آلودگی منابع آب
 • بتول ظریف قرائتی افتاده، عضو کارگروه وکارشناس HSE
 • رضا براتی، عضو کارگروه و رئیس گروه تحقیقات کاربردی

 
اعضای کارگروه زیرساخت های مدیریت منابع آب:

 • مجتبی برغمدی، عضو کارگروه و مدیر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی
 • نسرین امینی خانیکی، عضو کارگروه و رئیس گروه مطالعات آب های زیرزمینی
 • محمد زنگوئی، عضو کارگروه و رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 • سمیه سلیمانی، عضو کارگروه و سرپرست گروه توسعه مدیریت
 • سید حمیدنادری، عضو کارگروه و مدیر حراست
 • رضا براتی، دبیر کارگروه و رئیس گروه تحقیقات کاربردی

 
اعضای کارگروه مدیریت منابع انسانی، دانش و پژوهش:

 • شهناز  پور سلیمی، دبیر کارگروه و رئیس گروه منابع انسانی و آموزش
 • سمانه عاملی، عضو کارگروه و مدیر فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت
 • مهدی پرنیانی،  عضو کارگروه و کارشناس امور اداری
 • هاشم  جلالیان دهقانی، عضو کارگروه و کارشناس امور اداری
 • مهندس محسن  یعقوبی، عضو کارگروه و کارشناس بهره وری و سیستمهای مدیریتی
 • رضا براتی، عضو کارگروه و رئیس گروه تحقیقات کاربردی

 
اعضای کارگروه اجتماعی و حقوقی آب:

 • غلامحسین رشید تولائی، عضو کارگروه و کارشناس منابع آب
 • علی رفیعی، دبیر کارگروه و کارشناس آموزش
 • رویا عادلیان راسی، عضو کارگروه و کارشناس حقوقی
 • محسن علی نژاد، عضو کارگروه و کارشناس حقوقی
 • رضا براتی، عضو کارگروه و رئیس گروه تحقیقات کاربردی

 
اعضای کارگروه مالی و اقتصادی:

 • علیرضا کریمی ریابی، عضو کارگروه و رئیس اداره حسابداری
 • مرتضی سعیدی معین، عضو کارگروه و کارشناس برنامه ریزی آب
 • اسماعیل زینلی بایگی، عضو کارگروه و کارشناس مالی
 • عیسی فرج زاده زنجانی، دبیر کارگروه و سرپرست اداره ورزش و سلامت
 • رضا براتی، عضو کارگروه و رئیس گروه تحقیقات کاربردی

جوایز و افتخارات:

در سطح ملی:

 • تقدیر از کارشناس تحقیقات (زهره فتوحی) توسط معاون فنی و پژوهش ­ها شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران در سال ۱۳۸۶
 • کسب رتبه اول در زمینه تحقیقات و فناوری اطلاعات در بین شرکت های آب منطقه ای به انتخاب وزیر محترم نیرو در سال ۱۳۸۷
 • تقدیر از دبیر کمیته تحقیقات (سید علی حسینی) توسط معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران در سال ۱۳۸۹
 • کسب رتبه پنجم فعالیت­ های علمی و تحقیقاتی در بین شرکت ­های آب منطقه ­ای در سال ۱۳۹۰
 • تقدیر از دبیر کمیته تحقیقات (مریم رحمانی پور) توسط معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران در سال ۱۳۹۰
 • کسب رتبه چهارم فعالیت ­های علمی و تحقیقاتی در بین شرکت­ های آب منطقه ­ای در سال ۱۳۹۱
 • دبیر برگزیده کمیته تحقیقات (احمد قندهاری) شرکت ­های آب منطقه­ ای توسط مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در سال ۱۳۹۲
 • کسب رتبه سوم فعالیت­ های علمی و تحقیقاتی در بین شرکت­های آب منطقه ­ای در سال ۱۳۹۲
 • کسب پژوهشگر برتر (رتبه نخست) وزارت نیرو (رضا براتی) در بخش صنعت آب به انتخاب قائم مقام محترم وزیر نیرو در سال ۱۳۹۳
 • کسب رتبه نخست فعالیت ­های علمی و تحقیقاتی در بین شرکت­های آب منطقه­ ای در سال ۱۳۹۳
 • تقدیر از کارشناس تحقیقات (فاطمه حیران) توسط معاون تحقیقات، منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران در سال ۱۳۹۴
 • کسب رتبه اول (رضا براتی) پژوهشگران فعال بسیجی بخش آب وزارت نیرو به انتخاب فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج شرکت مدیریت منابع آب ایران در سال ۱۳۹۴
 • کسب پژوهشگر برتر (رتبه سوم) وزارت نیرو  (محمد زنگوئی) در سال ۱۳۹۵
 • کسب رتبه نخست در عرصه پژوهش و فناوری در سال ۱۳۹۵
 • راهبر برتر پژوهشی (رتبه نخست، رضا براتی) به انتخاب معاونت محترم تحقیقات، منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران در سال ۱۳۹۸ 
 • کسب رتبه نخست در عرصه پژوهش و فناوری به انتخاب وزیر محترم نیرو در سال ۱۳۹۸
 • کسب پژوهشگر برتر (رتبه نخست) وزارت نیرو (رضا براتی) در بخش صنعت آب در سال ۱۳۹۹
 • کسب رتبه نخست در عرصه پژوهش و فناوری به انتخاب وزیر محترم نیرو در سال ۱۳۹۹


در سطح استان:

 • تقدیر برای برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش (زهره فتوحی) در سال ۱۳۸۲
 • تقدیر برای برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش (زهره فتوحی) در سال ۱۳۸۳
 • تقدیر برای برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری (زهره فتوحی) در سال ۱۳۸۶
 • تقدیر برای برگزاری جشنواره نوآوری، شکوفایی و پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی (مریم رحمانی پور) در سال ۱۳۸۷ 
 • تقدیر به عنوان دستگاه برتر در حوزه شکوفایی جشنواره نوآوری، شکوفایی، پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی (سید مرتضی حسینی) در سال ۱۳۸۷
 • تقدیر برای همکاری در کمیته علمی ستاد گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی (مریم رحمانی پور) در سال ۱۳۸۹ 
 • تقدیر برای همکاری در برگزاری دومین جشنواره فناوریهای آب، آب­های نامتعارف (رضا براتی) توسط رئیس جشنواره در سال ۱۳۹۷ 
 • تقدیر برای همکاری در برگزاری دومین کارگاه تخصصی مدیریت پایای آب (رضا براتی)  در سال ۱۳۹۸
 • تقدیر برای کمک در ارتقاء سطح علمی و پژوهشی بانوان شرکت (مشاور بانوان شرکت، تکتم میرزائیان) توسط مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری در سال ۱۳۹۹
 
 

برگزاری نشست پیشرفت کار طرح پژوهشی مطالعه و بررسی احیاء قیمت آب کشاورزی با هدف کشاورزی پایدار از منظر اجتماعی و حقوقی

30 آبان ماه 1400

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ­ای، رضا براتی رئیس گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای با اعلام این خبر گفت: نشستی با حضور جانشین مدیر عامل، معاونت برنامه ریزی و چند نفر از مدیران و کارشناسان شرکت به منظور بررسی پیشرفت کار طرح پژوهشی با نام "مطالعه و بررسی احیاء قیمت آب کشاورزی با هدف کشاورزی پایدار از منظر اجتماعی و حقوقی" با حضور تیم پژوهشی برگزار گردید.

وی افزود تاکید جمع حاضر برای ادامه کار بر مد نظر قرار دادن پیشنهادهای برای واقعی کردن قیمت آب کشاورزی و بررسی جنبه های مختلف آن بود که این موضوع با استقبال تیم پژوهشی مواجه شد. همچنین تاکید شد با توجه به اقدامات ارزنده استان در راستای تکیل بازار آب نقش این موضوع در واقعی نمودن قیمت آب مد نظر قرار گیرد.

برگزاری نشست پیشرفت کار طرح پژوهشی بررسی و مطالعه پتانسیل های استفاده از انرژی های نو در سازه های آبی

7 اذر ماه 1400

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ­ای، رضا براتی رئیس گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای با اعلام این خبر گفت: نشستی با حضور مشاور مدیر عامل و چند نفر از مدیران و کارشناسان شرکت به منظور بررسی پیشرفت کار طرح پژوهشی با نام " بررسی و مطالعه پتانسیل های استفاده از انرژی های نو در سازه های آبی (مطالعه موردی سدهای چالیدره، بار و زاوین)" با حضور تیم پژوهشی برگزار گردید.

وی افزود آن چه بیشتر برای ادامه کار جمع بندی شد بررسی احداث نیروگاه خورشیدی بر کیفیت منابع آب و ارائه تحلیل اقتصادی کامل احداث آن بود که در این راستا تیم پژوهشی نیز بر این موارد تاکید نمودند. همچنین تاکید شد با توجه به مشکلات تامین انرژی احداث نیروگاه خورشیدی برای سد بار به منظور تامین بخشی از انرژی مورد نیاز صنایع از یک سو و جلوگیری از تبخیر آب از سوی دیگر میتواند ارزشمند باشد. همچنین احداث پارک آموزشی انرژی های تجدید پذیر در سد چالیدر به عنوان یکی دیگر از پتانسیل های مناسب مورد تاکید قرار گرفت.

 

 

  

برگزاری جلسه دفاع سرباز نخبه دکتر صالحی در ارتباط با طرح توسعه مدلی به منظور پیش بینی آب ورودی به سد دوستی بر اساس ذوب برف بالادست در افغانستان

16 آذر ماه 1400

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ­ای، رضا براتی رئیس گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای با اعلام این خبر گفت: جلسه دفاع طرح جایگزین خدمت سربازی سرباز نخبه دکتر صالحی با نام " توسعه مدلی به منظور پیش بینی آب ورودی به سد دوستی بر اساس ذوب برف بالادست در افغانستان" با حضور مدیران و کارشناسان دفتر بهره بردار از گروه تلفیق و بیلان و همچنین کارشناسان مطلع برگزار گردید.

در ابتدای جلسه دکتر سعید صالحی به ارائه دستاوردهای طرح پرداختند. بر این اساس یکی از نتایج طرح بیان نمود که  بررسی ماهواره­ای پوشش برف در منطقه­ی حوضه­ی بالادست سد دوستی نشان می دهد، بیشترین دبی حاصل از ذوب برف متعلق به زیر حوضه­ی پوزلیچ می­باشد. چرا که بیشترین پوشش برف در ماه­های سال متعلق به این زیر حوضه می­باشد. همچنین وی اشاره کرد استفاده از پوروداکت­های در دسترس ماهواره­ی مودیس می تواند دقت مدل SRM را تا حد زیادی ارتقا دهد. چرا که داده­های این ماهواره به صورت روزانه می­باشدو در حالی که دیگر ماهواره­ها این قابلیت زمانی را ندارند. در ادامه کارشناسان و مدیران مرتبط به بیان نظرات خود در ارتباط با نتایج طرح پرداختند و مواردی جهت اصلاح و ویرایش نهایی مصوب گردد.

 

   

 

 

برای دریافت فایل گزارش نهایی طرح های خاتمه یافته زیر پس از ورود در سایت شرکت از طریق سامانه مدیریت طرح های پژوهشی به منوی آرشیو طرح های خاتمه یافته مراجعه فرمائید.

دانلود گزارش

 

 

 

نام طرح

سال

کد سمات

سازمان مجری

پژوهشگر اصلی

برنامه ریزی استراتژیک برای مبادله فاضلاب تصفیه شده شهری با آب کشاورزی جهت تامین آب شرب پایدار شهری: مطالعه موردی برای شهر مشهد،ایران

۱۴۰۰

۱۳۷۶۷-۲۱۵۴۳۵

دانشگاه فردوسی

دکتر فیروز زارع

پهنه بندی مناطق آلاینده صنعتی در استان خراسان رضوی

۱۴۰۰

۱۳۷۶۷-۲۱۵۴۳۴

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر واقعی

برآورد و بررسی آب تجدیدپذیر سالانه در دوره‌های مختلف زمانی با استفاده از اطلاعات ماهواره‌ای در استان خراسان رضوی

۱۴۰۰

۱۳۷۶۷-۲۱۵۴۳۳

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر واقعی

تعیین اهمیت نیاز به لایروبی یا روش‌های جایگزین در رودخانه‌های کلات، ایده لیک و لایین با توجه به میزان آورد رسوبات معلق، بارکف و مورفولوژی رودخانه

۱۴۰۰

۱۳۷۶۷-۲۱۵۴۳۱

دانشگاه فردوسی

دکتر فغفور مغربی

توسعه سامانه نرم‌افزاری آموزش سازگاری با کم‌آبی به منظور فرهنگ‌سازی و ارتقای بهره‌وری مصرف آب

۱۴۰۰

۱۳۷۶۷-۲۱۴۱۹۹

دانشگاه تبریز

دکتر ضرغامی

ساخت دستگاه ضدعفونی کننده آب در مقیاس صنعتی

۱۴۰۰

۱۳۷۶۷-۲۱۴۲۰۰

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر یوسف پور

مدل‌سازی ریاضی آبخوان و بررسی نقاط مستعد فرونشست دشت کرات

۱۴۰۰

۱۳۷۶۷-۲۱۴۹۵۲

دانشگاه دامغان

دکتر خیری

تعیین منشاء آب زیرزمینی در آبخوان آبرفتی نیشابور با استفاده از روش‏های هیدروشیمی و ایزوتوپی

۱۴۰۰

۱۳۷۶۷-۲۱۴۹۵۴

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر باقری

آسیب شناسی جلسات اداری ارگان های دولتی به همراه ارائه راهکار

۱۴۰۰

۱۳۷۶۷-۲۱۴۱۹۷

دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

دکتر غیور باغبانی

مطالعه و بررسی شرایط آب‌های زیرزمینی با کمک سنجش‌ازدور (مطالعه موردی: حوزه‌های مشترک با کشورهای همسایه در نوار مرزی استان خراسان رضوی)

۱۴۰۰

۱۳۷۶۷-۲۱۴۹۵۳

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر رستمی خلج

امکانسنجی شناسایی برداشت های غیر مجاز آب کشاورزی با استفاده از فناوری سنجش از دور : مطالعه موردی دشت کاشمر

۱۳۹۹

۱۳۷۶۷-۲۱۳۴۸۴

مرکزآموزش عالی کاشمر

دکتر مجیدی

محاسبه آبرانه (سرانه مصرف مستقیم و غیرمستقیم) آب در استان خراسان رضوی

۱۳۹۹

۱۳۷۶۷-۲۱۳۵۰۸

دانشگاه فردوسی

دکتر داوری

مطالعه اجتماعی به منظور فرهنگ سازی در روستاهای بالادست سدها در جهت کاهش آلودگی ورودی به مخازن (مطالعه موردی کارده)

۱۳۹۹

۱۳۷۶۷-۲۱۳۴۸۳

پژواک پژوهش فردای پارس

آقای همت آبادی

مطالعه و بررسی توسعه کارست در محل احداث سدهای قره تیکان و ابیورد

۱۳۹۹

۱۳۷۶۷-۲۱۳۴۷۶

دانشگاه فردوسی

دکتر محمدزاده

بررسی و مطالعه پتانسیل های استفاده از انرژی های نو در سازههای آبی (مطالعه موردی سدهای چالیدره، بار و زاوین)

۱۳۹۹

۱۳۷۶۷-۲۱۳۴۸۸

پیشگران طرح سبز سپنتا

مهندس مدنی

مطالعه وبررسی توسعه کارست درمحل تونل مزدوران براساس مطالعات هیدروژئولوژی وزمین شناسی

۱۳۹۹

۱۳۷۶۷-۲۱۳۴۷۷

دانشگاه فردوسی

دکتر محمدزاده

شبیه‌سازی سیلاب و پهنه‌بندی خطر سیل در داخل شهرها (مطالعه موردی: شهر سبزوار)

۱۳۹۹

۱۳۷۶۷-۲۱۳۴۷۵

دانشگاه سبزوار

دکتر کرمی
دکتر جاویدی

ارزیابی اثرات زیست محیطی استقرار صنایع فولادی در استان خراسان رضوی (مطالعه موردی صنایع فولاد خراسان در محدوده مطالعاتی نیشابور)

۱۳۹۹

۱۳۷۶۷-۲۱۳۴۷۳

دانشگاه نیشابور

دکتر شیخی
دکتر مختاری

تعیین توسعه اراضی در محدوده سازه های آبی در زمان ساخت و بعد از آن با کمک داده های سنجش از دور

۱۳۹۹

۱۳۷۶۷-۲۱۳۲۵۶

پژوهش رایان اقلیم آب

دکتر پزشکی

توسعه سامانه پیش­بینی (بهنگام) سیلاب با استفاده از رویکرد پیش­ بینی هواشناسی، شبیه­ سازی هیدرولوژی و مدل­سازی هیدرولیکی (مطالعه موردی: حوضه ­آبریز کشف­ رود)

۱۳۹۸

۱۳۷۶۷-۲۱۱۸۱۰

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتر علوی مقدم

مطالعه و بررسی احیاء قیمت آب کشاورزی با هدف کشاورزی پایدار از منظر اجتماعی و حقوقی

۱۳۹۸

۱۳۷۶۷-۲۱۱۸۰۸

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر صالح نیا  

توسعه روش تشخیص آلودگی به کمک رویکرد بایومانیتورینگ درمخازن آب شرب

۱۳۹۸

۱۳۷۶۷-۲۱۰۱۱۵

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر پور رضا

ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع سنگان خواف برمنابع آبی

۱۳۹۸

۱۳۷۶۷-۲۱۱۸۰۷

دانشگاه تربت حیدریه

دکتر بهرامی جوین

توسعه بازی نرم افزاری در راستای فرهنگ سازی مصرف مناسب آب

۱۳۹۸

۱۳۷۶۷-۲۱۰۱۱۲

دانشگاه آزاد  مشهد

دکتر راعی

مدلسازی ریاضی آبخوان های شمالی و جنوبی محدوده  مطالعاتی درگز بااستفاده از داده ها و اطلاعات موجود

۱۳۹۸

۱۳۷۶۷-۲۱۰۱۱۳

دانشگاه تربت حیدریه

دکتر بهرامی جوین

امکان سنجی و ارائه راهکارجهت اعمال رویکردهای مدیریت به هم پیوسته منابع آب در ساختارهای قانونی مدیریت آب کشور

۱۳۹۸

۱۳۷۶۷-۲۱۰۱۱۶

دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر جاویدی صباغیان

مدلسازی برآورد عمر مفید آبخوان های آبرفتی با توجه به داده ها و اطلاعات موجود (مطالعه موردی : آبخوان نیشابور)

۱۳۹۸

۱۳۷۶۷-۲۱۰۱۱۴

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر باقری

تعیین تیپ های مختلف نقشه های اجرایی ایستگاه های هیدرومتری با توجه به شرایط اقلیمی استان خراسان رضوی برای بهینه سازی عملکرد ایستگاه ها (تدوین دستور العمل از طریق پژوهش میدانی و آزمایشگاهی)

۱۳۹۸

۱۳۷۶۷-۲۱۰۱۱۹

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر رجایی

ارزیابی عملکرد و بهینه یابی شبکه ایستگاه های باران سنجی استان با کاربرد روش احتمال پذیرش

۱۳۹۸

۱۳۶۷۶-۲۱۰۱۱۸

مرکز پژوهشی آب و محیط زیست شرق

دکتر شفیعی

بررسی نقش خصوصیات مواد لایه مسلح و زیر مسلح بستر در تلفات نشت و روندیابی جریان در خشکه رودها

۱۳۹۷

۱۳۷۶۷-۱۶۶۳۷۶

دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر مجدزاده طباطبایی

برآورد مقدار تغذیه آب زیرزمینی با استفاده از روش نوسانات سطح ایستابی در آبخوان آبرفتی مشهد - چناران

۱۳۹۷

۱۳۷۶۷-۱۶۶۸۴۶

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر جعفری

بررسی و برآورد تغییرات ذخیره آبخوان با استفاده از خصوصیات کمی قنوات در آبخوان آبرفتی مشهد - چناران

۱۳۹۷

۱۳۷۶۷-۱۶۶۸۶۳

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر رجایی

 

 

 

 
لینک ورود به جلسه : https://vroom.um.ac.ir/m-minaei

 تاریخ ثبت : 1400/09/10
  آخرین به روزرسانی : 1400/10/27
 امیرحسین خالقی
 3066
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 30
 • بیشترین بازدید همزمان : 351
 • بازدید امروز : 1,906
 • بازدید دیروز : 11,558
 • کل بازدید : 6,845,343
 • آخرین به روزرسانی : 1401/04/13 12:58:31
 • شناسه IP شما : 3.238.125.76

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : مشهد، بلوار خیام، نبش خیام جنوبی 35
 • کدپستی : 9185916196
 • تلفن : 19-05137617011
 • فاکس : 05137613008
 • پست الکترونیکی : info[at]khrw.ir
 • پیامک : 30006394
 • تلفن گویا : 31435