احیاء شبکه¬های ابزار دقیق در سدها

       در سال 1376 پس از تحویل موقت سد شهید یعقوبی تربت حیدریه مواجه با خرابی و عدم کارائی مناسب بسیاری (حدود 75%) از ابزار دقیق الکتریکی، مکانیکی سد در همان ابتدای بهره برداری شدیم .

  و ناگزیر برای مانیتورینگ سد و بررسی و مطالعه پیرامون رفتار سد می­بایست دسترسی به اطلاعات رفتارنگاری، ابزار سد احیاء و بازسازی می­گردید. از این رو کار مطالعه پیرامون نحوة بازسازی و ترمیم شبکه ابزار دقیق الکتریکی و مکانیکی سد شروع گردید. همزمان برای تهیه ابزار دقیق مورد نیاز نصب در بدنه سد با شرکت­های سازنده وارد مذاکره و مکاتبه گردید . و خوشبختانه موفق شدیم با حدود 9 ماه زمان کلیه ابزار الکتریکی و مکانیکی سد را بهسازی، بازسازی، مرمت و احیاء مجدد نماییم.

  تاریخ ثبت : 1395/02/19
 کارآموز
 853
  دیدگاه کاربران